EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:176:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 176, 2007. gada 06. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 176

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 6. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 791/2007 (2007. gada 21. maijs), ar ko ievieš shēmu, lai kompensētu papildu izmaksas, kuras radušās attālāko reģionu – Azoru salu, Madeiras, Kanāriju salu, Franču Gviānas un Reinjonas – zivsaimniecības produktu tirdzniecībā

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 792/2007 (2007. gada 5. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 793/2007 (2007. gada 5. jūlijs) par ievešanas tiesību piešķiršanu atbilstoši pieteikumiem, kas iesniegti periodam no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam, saskaņā ar importa tarifu kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 659/2007 un noteiktas dažu alpīno un kalnu šķirņu buļļiem, govīm un telēm

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 794/2007 (2007. gada 5. jūlijs) par mājputnu gaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada jūnija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 536/2007

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 795/2007 (2007. gada 5. jūlijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 796/2007 (2007. gada 5. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 797/2007 (2007. gada 5. jūlijs) par izvešanas atļauju izdošanu vīna nozarē

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 798/2007 (2007. gada 5. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Apvienotās Karalistes karogu, zvejot siļķes ICES VII g, VII h, VII j un VII k zonā

17

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/464/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 5. jūnijs), ar kuru atceļ Lēmumu 2005/186/EK par pārmērīgu budžeta deficītu Maltā

19

 

 

2007/465/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 5. jūnijs), ar ko atceļ Lēmumu 2004/917/EK par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Grieķijā

21

 

 

2007/466/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 28. jūnijs), ar ko ieceļ sešus Reģionu komitejas locekļus no Zviedrijas un deviņus to aizstājējus no Zviedrijas

23

 

 

Komisija

 

 

2007/467/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 28. jūnijs), ar ko izveido ekspertu grupu par radiofrekvenču identifikāciju (RFID)

25

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/468/KĀDP (2007. gada 28. jūnijs) par atbalstu Līguma par kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu organizācijas (CTBTO) sagatavošanas komisijas darbībām, lai nostiprinātu tās uzraudzības un pārbaudes spējas, kā arī īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

31

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2007/469/KĀDP (2007. gada 28. jūnijs) saistībā ar Ķīmisko ieroču izstrādes, ražošanas, glabāšanas un lietojuma aizliegšanas un to iznīcināšanas konvencijas 2008. gada pārskatīšanas konferenci

39

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top