EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:130:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 130, 2007. gada 22. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 130

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 22. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 547/2007 (2007. gada 21. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 548/2007 (2007. gada 21. maijs), ar ko pielāgo vairākas regulas attiecībā uz eksporta kompensācijām par augļiem un dārzeņiem un noteiktiem to pārstrādes produktiem sakarā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

3

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/345/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 10. maijs), ar kuru groza I un II pielikumu Lēmumam 2002/308/EK, ar ko izveido apstiprināto zonu un apstiprināto saimniecību sarakstus attiecībā uz vienu vai vairākām vīrusu hemorāģiskās septicēmijas (VHS) un lašu infekciozās hematopoētiskās nekrozes (IHN) zivju slimībām (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1989)  (1)

16

 

 

2007/346/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 16. maijs), ar ko piešķir atkāpi, kuru pieprasījusi Francija atbilstīgi Lēmumam 2006/804/EK par radiofrekvenču spektra saskaņošanu identifikācijas radiofrekvenču ierīcēm (RFID), kuras darbojas sevišķi augstu frekvenču joslā (UHF) (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2084)

43

 

 

2007/347/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 16. maijs), ar ko groza Lēmumu 2004/416/EK par īslaicīgiem ārkārtas pasākumiem attiecībā uz noteiktiem Argentīnas vai Brazīlijas izcelsmes citrusaugļiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2089)

46

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 1472/2006 (2006. gada 5. oktobris), ar kuru uzliek galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, ko piemēro tādu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas un Vjetnamas izcelsmes apavu importam, kuriem ir ādas virsa (OV L 275, 6.10.2006.)

48

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top