EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:103:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 103, 2007. gada 20. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 103

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 20. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 423/2007 (2007. gada 19. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 424/2007 (2007. gada 19. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 425/2007 (2007. gada 19. aprīlis), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem

26

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 426/2007 (2007. gada 19. aprīlis), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti 2007. gada 17. aprīlī saskaņā ar Kopienas tarifa kvotu Taizemē ražotai maniokas cietei, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 2402/96

40

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 427/2007 (2007. gada 19. aprīlis), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

41

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 428/2007 (2007. gada 19. aprīlis), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

43

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 429/2007 (2007. gada 19. aprīlis), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 958/2006

45

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 430/2007 (2007. gada 19. aprīlis), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 38/2007

46

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 431/2007 (2007. gada 19. aprīlis), ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

47

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/237/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 13. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 92/452/EEK attiecībā uz dažām embriju ieguves un ražošanas brigādēm Kanādā, Jaunzēlandē un Amerikas Savienotajās Valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1582)  (1)

49

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2007/238/KĀDP (2007. gada 19. aprīlis), ar ko ieceļ Eiropas Savienības Īpašo pārstāvi Sudānā

52

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2004/752/EK, Euratom (2004. gada 2. novembris), ar ko izveido Eiropas Savienības Civildienesta tiesu (OV L 333, 9.11.2004.)

54

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 1898/2005 (2005. gada 9. novembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 īstenošanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (OV L 308, 25.11.2005.)

54

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top