EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:051:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 51, 2007. gada 20. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 51

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 20. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 159/2007 (2007. gada 19. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 160/2007 (2007. gada 15. februāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 161/2007 (2007. gada 15. februāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

5

 

*

Komisijas Regula (ΕΚ) Nr. 162/2007 (2007. gada 19. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem ar mērķi pielāgot regulas I un IV pielikumu tehniskajam progresam (1)

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 163/2007 (2007. gada 19. februāris), ar ko 2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka summu, kura cukura ražotājiem ir jāmaksā cukurbiešu pārdevējiem sakarā ar starpību starp pamatražošanas maksājuma maksimālo apjomu un šā maksājuma apjomu

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 164/2007 (2007. gada 19. februāris), ar ko 2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka ražošanas maksājumu apjomus cukura nozarē

17

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/117/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 15. februāris), ar kuru groza Padomes 2000. gada 27. marta Lēmumu, ar ko Eiropola direktoru pilnvaro sākt sarunas par nolīgumiem ar trešām valstīm un ar Eiropas Savienību nesaistītām struktūrām

18

 

 

Komisija

 

 

2007/118/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 16. februāris) par detalizētiem noteikumiem attiecībā uz alternatīvo pazīšanas zīmi atbilstīgi Padomes Direktīvai 2002/99/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 422)  (1)

19

 

 

2007/119/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 16. februāris), ar ko groza Lēmumu 2006/415/EK, 2006/416/EK un 2006/563/EK par svaigai mājputnu gaļai piemērojamo identifikācijas marķējumu (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 431)  (1)

22

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2007/120/KĀDP (2007. gada 19. februāris), ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Zimbabvi

25

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2007/121/KĀDP (2007. gada 19. februāris), ar ko pagarina un groza Kopējo nostāju 2004/179/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību

31

 

 

Labojums

 

 

Labojums Komisijas 2007. gada 13. februāra Regulā (EK) Nr. 135/2007, ar ko nosaka tās eksporta kompensācijas augļu un dārzeņu pārstrādes produktu nozarē, kuras neattiecas uz kompensācijām par pievienoto cukuru (īslaicīgai glabāšanai konservēti ķirši, mizoti tomāti, konservēti ķirši, sagatavoti lazdu rieksti, dažas apelsīnu sulas) (OV L 42, 14.2.2007.)

33

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top