EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:008:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 8, 2007. gada 13. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 8

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 13. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 24/2007 (2007. gada 12. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 25/2007 (2007. gada 12. janvāris), ar ko nosaka minimālās pārdošanas cenas 23. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 26/2007 (2007. gada 12. janvāris), ar ko nosaka maksimālo atbalsta apjomu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu sakarā ar 23. individuālo uzaicinājumu uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 27/2007 (2007. gada 12. janvāris), ar ko nosaka maksimālo atbalstu par koncentrētu sviestu pirmajā individuālajā uzaicinājumā uz 23. konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 28/2007 (2007. gada 12. janvāris), ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 55. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

8

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/23/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko groza 2005. gada Pievienošanās akta VII pielikuma B papildinājumu attiecībā uz dažiem gaļas, piena un zivju nozares uzņēmumiem Rumānijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6801)  (1)

9

 

 

2007/24/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko apstiprina ārkārtas rīcības plānus putnu gripas un Ņūkāslas slimības kontrolei (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6806)  (1)

26

 

 

2007/25/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris) par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēno putnu gripu un tādu lolojumputnu ievešanu Kopienā, kas ir kopā ar to īpašniekiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6958)  (1)

29

 

 

2007/26/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko groza Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās akta VI pielikuma papildinājumu attiecībā uz dažiem piena pārstrādes uzņēmumiem Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6960)  (1)

35

 

 

2007/27/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko pieņem dažus pārejas posma pasākumus attiecībā uz svaigpiena piegādēm pārstrādes uzņēmumiem un šā svaigpiena pārstrādi Rumānijā, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 852/2004 un Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasības (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6963)  (1)

45

 

 

2007/28/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko groza Lēmumu 2005/393/EK par aizliegtajām zonām attiecībā uz infekciozo katarālo drudzi (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6970)  (1)

51

 

 

2007/29/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko nosaka pārejas posma pasākumus dažiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 un kuri līdz 2007. gada 1. janvārim ir ievesti Bulgārijā un Rumānijā no trešām valstīm (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 7019)  (1)

57

 

 

2007/30/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko nosaka pārejas posma pasākumus dažu Bulgārijā un Rumānijā iegūtu dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 7028)  (1)

59

 

 

2007/31/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko nosaka pārejas pasākumus attiecībā uz tādu dažu gaļas un piena nozares produktu sūtīšanu no Bulgārijas uz pārējām dalībvalstīm, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 7029)  (1)

61

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

 

2007/32/EK

 

*

Eiropola valdes Akts (2006. gada 29. novembris), ar ko groza Eiropola amatu sarakstu Eiropola Civildienesta noteikumu 1. papildinājumā

66

 

 

2007/33/EK

 

*

Eiropola valdes Lēmums (2006. gada 5. decembris), piekrītot Eiropola noteikumiem un procesiem, pieņemot summas, kas minētas Eiropola Valdes 1999. gada 16. novembra lēmuma pielikumā attiecībā uz nodokļiem, kas piemērojami algām un atalgojumiem, ko izmaksā Eiropola darbiniekiem par darbu Eiropolā

69

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top