EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:400:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 400, 2006. gada 30. decembris


Display all documents published in this Official Journal

Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

ISSN 1725-5112

L 400
49. sējums
2006. gada 30. decembrisIzdevums latviešu valodā

 

Tiesību akti

  

Saturs

 

Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

 
 

*

Padomes Regula (Euratom) Nr. 1908/2006 (2006. gada 19. decembris), ar ko paredz noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru un universitāšu līdzdalībai Eiropas Atomenerģijas kopienas Septītās pamatprogrammas darbībā un pētījumu rezultātu izplatīšanai (2007. līdz 2011. gads)

1

 
  

II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 
  

Padome

 

*

2006/970/Euratom:
Padomes Lēmums (2006. gada 18. decembris) par Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto pamatprogrammu pētniecības un mācību darbībām kodolenerģijas jomā (2007. līdz 2011. gads)

60

 

*

2006/971/EK:
Padomes Lēmums (2006. gada 19. decembris) par Īpašo programmu Sadarbība, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrāciju pasākumiem (2007.-2013.) (1)

86

 

*

2006/972/EK:
Padomes Lēmums (2006. gada 19. decembris) par Īpašo programmu Idejas, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrāciju pasākumiem (2007.-2013.) (1)

243

 

*

2006/973/EK:
Padomes Lēmums (2006. gada 19. decembris) par Īpašo programmu Cilvēki, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrāciju pasākumiem (2007.-2013.) (1)

270

 

*

2006/974/EK:
Padomes Lēmums (2006. gada 19. decembris) par Īpašo programmu Spējas, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju izstrādei un demonstrāciju pasākumiem (2007.-2013.) (1)

299

 

*

2006/975/EK:
Padomes Lēmums (2006. gada 19. decembris), par Īpašo programmu, ko īsteno ar Kopīgā pētniecības centra tiešām darbībām atbilstīgi Eiropas Kopienas Septītajai pamatprogrammai pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrāciju pasākumiem (2007.-2013.)

368

 

*

(2006/976/Euratom)
Padomes Lēmums (2006. gada 19. decembris) par Īpašo programmu, ar ko īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto pamatprogrammu kodolpētniecības un apmācību pasākumiem (2007.-2011.)

400

 

*

(2006/977/Euratom)
Padomes Lēmums (2006. gada 19. decembris) par Īpašo programmu, ko īsteno ar Kopīgā pētniecības centra tiešām darbībām atbilstīgi Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septītajai pamatprogrammai kodolpētniecības un apmācību pasākumiem (2007.-2011.)

434

 
 

(1)

Dokuments attiecas uz EEZ

 LV
Top