EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:365:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 365, 2006. gada 21. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 365

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 21. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1909/2006 (2006. gada 18. decembris), ar kuru groza pielikumu Regulai (EK) Nr. 2042/2000, ar ko Japānas izcelsmes televīzijas kameru sistēmu importam uzliek galīgu antidempinga maksājumu

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1910/2006 (2006. gada 19. decembris), ar ko pēc pārskatīšanas sakarā ar pasākumu termiņa izbeigšanos atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 2. punktam piemēro galīgo antidempinga maksājumu Japānas izcelsmes televīzijas kameru sistēmu importam

7

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1911/2006 (2006. gada 19. decembris), ar ko Alžīrijas, Baltkrievijas, Krievijas un Ukrainas izcelsmes urīnvielas un amonija nitrāta šķīdumu importam piemēro galīgo antidempinga maksājumu pēc pārskatīšanas sakarā ar termiņa izbeigšanos saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 2. punktu

26

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1912/2006 (2006. gada 20. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

50

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1913/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus euro agromonetārā režīma piemērošanai lauksaimniecībā un groza vairākas regulas

52

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1914/2006 (2006. gada 20. decembris), ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1405/2006, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām

64

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1915/2006 (2006. gada 18. decembris), ar ko turpina iepriekšēju Kopienas uzraudzību attiecībā uz dažu tādu dzelzs un tērauda ražojumu importu, kuru izcelsme ir dažās trešās valstīs

76

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1916/2006 (2006. gada 18. decembris), ar kuru atver Kopienas tarifu kvotas dažu sugu zivīm un dažiem zivju produktiem, kuru izcelsme ir Albānijā, un paredz šo kvotu pārvaldību

78

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1917/2006 (2006. gada 19. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1342/2003 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas piemērošanai attiecībā uz labību un rīsiem

82

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1918/2006 (2006. gada 20. decembris) par tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu Tunisijas izcelsmes olīveļļai

84

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 19. decembris) par ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības īpašā veicināšanas režīma piešķiršanu Salvadoras Republikai pēc 2007. gada 1. janvāra

86

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

2006/979/KĀDP
Politikas un drošības komitejas Lēmums ESPM/1/2006 (2006. gada 5. decembris) Eiropas Savienības Policijas misijas (ESPM) Bosnijā un Hercegovinā (BiH) vadītāja/policijas komisāra pilnvaru termiņa pagarināšanu

87

 

*

2006/980/KĀDP
Politikas un drošības komitejas Lēmums EUPT/2/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko pagarina amatu pilnvaru termiņu ES Plānošanas grupas (EUPT Kosova) vadītājam, ņemot vērā iespējamu ES krīzes pārvarēšanas operāciju Kosovā tiesiskuma jomā un citās iespējamās jomās

88

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem

s3

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top