EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:363:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 363, 2006. gada 20. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 363

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 20. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1791/2006 (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo atsevišķas regulas un lēmumus brīvas preču aprites, personu pārvietošanās brīvības, uzņēmējdarbības tiesību, konkurences politikas, lauksaimniecības (tostarp tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā), transporta politikas, nodokļu, statistikas, enerģētikas, vides, sadarbības tieslietu un iekšlietu jomā, muitas savienības, ārējo attiecību, kopējās ārpolitikas un drošības politikas un iestāžu jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

1

 

*

Padomes Direktīva 2006/96/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo dažas direktīvas preču brīvas aprites jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

81

 

*

Padomes Direktīva 2006/97/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo dažas direktīvas preču brīvas aprites jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

107

 

*

Padomes Direktīva 2006/98/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo dažas direktīvas nodokļu jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

129

 

*

Padomes Direktīva 2006/99/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo dažas direktīvas uzņēmējdarbības tiesību jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

137

 

*

Padomes Direktīva 2006/100/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo dažas direktīvas personu pārvietošanās brīvības jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

141

 

*

Padomes Direktīva 2006/101/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo Direktīvas 73/239/EEK, 74/557/EEK un 2002/83/EK pakalpojumu sniegšanas brīvības jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

238

 

*

Padomes Direktīva 2006/102/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

241

 

*

Padomes Direktīva 2006/103/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo dažas direktīvas transporta politikas jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

344

 

*

Padomes Direktīva 2006/104/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo dažas direktīvas lauksaimniecības jomā (tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā) saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

352

 

*

Padomes Direktīva 2006/105/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo Direktīvas 73/239/EEK, 74/557/EEK un 2002/83/EK vides jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

368

 

*

Padomes Direktīva 2006/106/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos pielāgo Direktīvu 94/80/EK, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā tiesības balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās izmanto Savienības pilsoņi, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav

409

 

*

Padomes Direktīva 2006/107/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo Direktīvu 89/108/EEK attiecībā uz cilvēku patēriņam paredzētiem ātri sasaldētiem pārtikas produktiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/13/EK attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

411

 

*

Padomes Direktīva 2006/108/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo Direktīvas 90/377/EEK un 2001/77/EK enerģētikas jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

414

 

*

Padomes Direktīva 2006/109/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo Direktīvu 94/45/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās, saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

416

 

*

Padomes Direktīva 2006/110/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo Direktīvas 95/57/EK un 2001/109/EK statistikas jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

418

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

2006/881/KĀDP
Padomē sanākušo Dalībvalstu Valdību pārstāvju Lēmums (2006. gada 30. novembrī), ar ko Lēmumu 96/409/KĀDP par pagaidu ceļošanas dokumenta ieviešanu pielāgo, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

422

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top