EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:358:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 358, 2006. gada 16. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 358

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 16. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1856/2006 (2006. gada 15. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1857/2006 (2006. gada 15. decembris) par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1858/2006 (2006. gada 15. decembris), ar ko izsludina konkursu par tāda vīna spirta pārdošanu, kuru paredzēts izmantot Kopienā kā bioetanolu

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1859/2006 (2006. gada 15. decembris), ar ko lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla 2007. pārskata gadam nosaka standarta maksu par saimniecības apgrozījuma pārskatu

30

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1860/2006 (2006. gada 15. decembris), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 1859/82 par to, kā lauku saimniecību ieņēmumu noteikšanai atlasīt saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus

31

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1861/2006 (2006. gada 15. decembris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2237/77 par lauku saimniecības apgrozījuma pārskatu

33

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1862/2006 (2006. gada 15. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā ( 1 )

36

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1863/2006 (2006. gada 15. decembris), ar ko nosaka minimālās pārdošanas cenas 22. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

38

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1864/2006 (2006. gada 15. decembris), ar ko nosaka maksimālo atbalsta apjomu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu sakarā ar 22. individuālo uzaicinājumu uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

40

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1865/2006 (2006. gada 15. decembris), ar ko nosaka maksimālo atbalstu par koncentrētu sviestu pirmajā individuālajā uzaicinājumā uz 22. konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

42

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1866/2006 (2006. gada 15. decembris), ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 54. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

43

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1867/2006 (2006. gada 15. decembris), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2006. gada 16. decembra

44

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1868/2006 (2006. gada 15. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2247/2003, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā liellopu gaļas nozarē piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2286/2002 par režīmu, kas piemērojams lauksaimniecības produktiem un precēm, kuras iegūtas, pārstrādājot Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK valstu) izcelsmes lauksaimniecības produktus

47

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1869/2006 (2006. gada 15. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2172/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par importa tarifu kvotu piemērošanu Šveices izcelsmes dzīviem liellopiem, kuru svars pārsniedz 160 kg un kā tas paredzēts Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumā par lauksaimniecības produktu tirdzniecību

49

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 18. jūlijs), lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Barbadosu, Belizu, Kongo Republiku, Fidži Republiku, Gajānas Republiku, Kotdivuāras Republiku, Jamaiku, Kenijas Republiku, Madagaskaras Republiku, Malāvijas Republiku, Maurīcijas Republiku, Mozambikas Republiku, Surinamas Republiku, Sentkitsu un Nevisu, Svazilendas Karalisti, Tanzānijas Savienoto Republiku, Trinidadas un Tobago Republiku, Ugandas Republiku, Zambijas Republiku un Zimbabves Republiku par garantētām cenām niedru cukuram 2005.–2006. gada piegādes laikposmā un Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Indijas Republiku par garantētām cenām niedru cukuram 2005.–2006. gada piegādes laikposmā

51

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 17. novembris) par Nolīguma par ITER Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas organizācijas izveidi kopīgai ITER projekta īstenošanai un Nolīguma par ITER Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas organizācijas privilēģijām un neaizskaramību kopīgai ITER projekta īstenošanai piemērošanu uz laiku (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5557)

60

Nolīgums par ITER Starptautiskās kodoltermiskās enerģijas organizācijas izveidi ITER projekta kopīgai īstenošanai

62

Nolīgums par ITER Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas organizācijas privilēģijām un neaizskaramību ITER projekta kopīgai īstenošanai

82

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 14. decembris), ar ko Kopienai un katrai dalībvalstij nosaka atbilstīgos emisiju līmeņus saskaņā ar Kioto protokolu un atbilstoši Padomes Lēmumam 2002/358/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6468)

87

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top