EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:355:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 355, 2006. gada 15. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 355

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 15. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1839/2006 (2006. gada 28. novembris), ar ko īsteno Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Argentīnas Republiku saskaņā ar 1994. gada VVTT XXIV panta 6. punktu, ar kuru groza un papildina I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1840/2006 (2006. gada 11. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 74/2004, ar ko Indijas izcelsmes kokvilnas gultasveļas importam nosaka galīgo kompensācijas maksājumu

4

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1841/2006 (2006. gada 14. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1842/2006 (2006. gada 14. decembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1843/2006 (2006. gada 14. decembris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1844/2006 (2006. gada 14. decembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1845/2006 (2006. gada 13. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Francijas karogu, zvejot siļķes ICES V b, VI aN (EK ūdeņi), VI b zonā

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1846/2006 (2006. gada 13. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Francijas karogu, zvejot makreles ICES II a (ārpus EK ūdeņiem), V b (EK ūdeņi), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV zonā

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1847/2006 (2006. gada 13. decembris), ar ko pielāgo dažus kopējās lauksaimniecības politikas noteikumus saistībā ar Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos Eiropas Savienībai

21

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1848/2006 (2006. gada 14. decembris) par pārkāpumiem un par tādu summu atgūšanu, kas nepareizi izmaksātas saistībā ar kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu un informācijas sistēmas organizēšanu šajā jomā, kā arī par Regulas (EEK) Nr. 595/91 atcelšanu

56

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1849/2006 (2006. gada 14. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2032/2003 par desmit gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū ( 1 )

63

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1850/2006 (2006. gada 14. decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus apiņu un apiņu produktu sertifikācijas noteikumus

72

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1851/2006 (2006. gada 14. decembris), ar ko groza Padomes Regulas (EEK) Nr. 2092/91 I pielikumu attiecībā uz parastās lopbarības uzņemšanu vasaras ganību periodos

88

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1852/2006 (2006. gada 14. decembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 935/2006 minētajā konkursā

89

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1853/2006 (2006. gada 14. decembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem parasto kviešu eksportam Regulā (EK) Nr. 936/2006 minētajā konkursā

90

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 28. novembris), lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Argentīnas Republiku par koncesiju grozījumu Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Kopienai

91

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Argentīnas Republiku par koncesiju grozījumu Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Kopienai

92

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 14. decembris), ar ko groza Lēmumu 2006/698/EK attiecībā uz tā piemērošanas laika pagarināšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5783)  ( 1 )

95

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 14. decembris), ar ko no Kopienas finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5993)

96

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 14. decembris) par 2003. un 2004. gadā sākto Prunus domestica L. un Malus Mill pavairošanas un stādāmā materiāla salīdzinošo pētījumu un pārbaužu turpināšanu Kopienā 2007. gadā saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/34/EEK

103

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 14. decembris) par 2005. gadā sākto Asparagus officinalis L. sēklu un pavairošanas materiāla salīdzinošo izmēģinājumu un pārbaužu turpināšanu Kopienā 2007. gadā saskaņā ar Padomes Direktīvu 2002/55/EK ( 1 )

104

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 14. decembris), ar ko groza 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājumu attiecībā uz dažiem Polijas gaļas, zivsaimniecības un piena nozares uzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6498)  ( 1 )

105

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 14. decembris) par Vācijas un Apvienotās Karalistes atsevišķu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz izdevumiem, ko finansējusi Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļa 2003. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6506)

107

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top