EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:354:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 354, 2006. gada 14. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 354

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 14. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1829/2006 (2006. gada 13. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1830/2006 (2006. gada 13. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2092/2004, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus importa tarifu kvotas piemērošanai Šveices izcelsmes žāvētai atkaulotai liellopu gaļai

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1831/2006 (2006. gada 13. decembris), ar kuru attiecībā uz doramektīnu groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos ( 1 )

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1832/2006 (2006. gada 13. decembris), ar ko nosaka pārejas posma pasākumus cukura nozarē sakarā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1833/2006 (2006. gada 13. decembris) par valstu un teritoriju nomenklatūru Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām ( 1 )

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1834/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Portugāles karogu, zvejot hekus ICES VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 zonā (EK ūdeņi)

29

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1835/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Portugāles karogu, zvejot jūrasvelnus ICES VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1. zonā (EK ūdeņi)

31

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1836/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Beļģijas karogu, zvejot hekus ICES II a zonā (EK ūdeņi), IV zonā (EK ūdeņi)

33

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1837/2006 (2006. gada 13. decembris), ar ko atļauj kuģiem, kuri peld ar Francijas karogu, atsākt siļķu zveju ICES IVc, VIId zonā

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1838/2006 (2006. gada 13. decembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas A1 sistēmā attiecībā uz riekstiem (lobītas mandeles, nelobīti lazdu rieksti, lobīti lazdu rieksti, nelobīti valrieksti)

37

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 12. decembris), ar ko pielāgo korekcijas koeficientus, ko no 2006. gada 1. februāra, 1. marta, 1. aprīļa, 1. maija un 1. jūnija piemēro trešās valstīs strādājošu Eiropas Kopienu ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atalgojumam

39

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 13. decembris) par Kopienas 2006. un 2007. gada finansiālo ieguldījumu, lai segtu Portugālei radušos izdevumus, apkarojot Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priežu koksnes nematodi) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6433)

42

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 13. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2005/176/EK, ar ko paredz dzīvnieku slimību izziņošanas kodēto formu un kodus saskaņā ar Padomes Direktīvu 82/894/EEK (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6437)  ( 1 )

48

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 13. decembris), ar ko groza Lēmumu 92/452/EEK attiecībā uz dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm Kanādā, Jaunzēlandē un Amerikas Savienotajās Valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6441)  ( 1 )

50

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 13. decembris), ar ko groza Lēmumu 2001/881/EK attiecībā uz robežkontroles punktu sarakstu, ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6454)  ( 1 )

52

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 13. decembris), ar ko principā atzīst tās dokumentācijas pilnīgumu, kura iesniegta sīkākai izskatīšanai saistībā ar iespējamo flubendiamīda iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6457)  ( 1 )

54

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 13. decembris), ar ko izveido mehānismu, lai nodrošinātu sadarbību un pārliecinātos par Rumānijā sasniegto, novēršot noteiktus trūkumus tādās jomās kā tiesu sistēmas reforma un cīņa pret korupciju (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6569)

56

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 13. decembris), ar ko izveido mehānismu, lai nodrošinātu sadarbību un pārliecinātos par Bulgārijā sasniegto, novēršot noteiktus trūkumus tādās jomās kā tiesu sistēmas reforma un cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6570)

58

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top