EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:331:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 331, 2006. gada 29. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 331

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 29. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1751/2006 (2006. gada 28. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1752/2006 (2006. gada 28. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1483/2006 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss dalībvalstu intervences aģentūru rīcībā esošās labības atkalpārdošanai Kopienas tirgū

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1753/2006 (2006. gada 28. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 669/97, ar kuru atver Kopienas tarifu kvotas un limitus, kā arī paredz to pārvaldību, ievieš Kopienas pārraudzību attiecībā uz dažiem Farēru salu izcelsmes zivju un zvejniecības produktiem, paredz sīki izstrādātus noteikumus šo pasākumu grozīšanai un pielāgošanai un atceļ Regulu (EK) Nr. 1983/95

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1754/2006 (2006. gada 28. novembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanu Kopienas references laboratorijām dzīvnieku barības, pārtikas un dzīvnieku veselības nozarē

8

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 28. novembris), ar ko Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem groza attiecībā uz Banka Slovenije ārējo revidentu

19

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

2006/853/KĀDPPolitikas un drošības komitejas Lēmums EUPOL COPPS/2/2006 (2006. gada 21. novembris) par Eiropas Savienības policijas misijas palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) vadītāja iecelšanu

21

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top