EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:312:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 312, 2006. gada 11. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 312

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 11. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1667/2006 (2006. gada 7. novembris) par glikozi un laktozi (Kodificēta versija)

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1668/2006 (2006. gada 10. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1669/2006 (2006. gada 8. novembris), ar ko nosaka Padomes Regulas (EK) Nr. 1254/1999 piemērošanas noteikumus attiecībā uz intervences režīmu liellopu gaļas sektorā (Kodificēta versija)

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1670/2006 (2006. gada 10. novembris), ar ko nosaka dažus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1784/2003 attiecībā uz koriģēto kompensāciju noteikšanu un piešķiršanu par labību, ko eksportē dažu alkoholisko dzērienu veidā (Kodificēta versija)

33

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1671/2006 (2006. gada 10. novembris) par sertifikātu piešķiršanu augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas, saldētas liellopu gaļas importam

41

 

*

Padomes Direktīva 2006/91/EK (2006. gada 7. novembris) par Kalifornijas bruņuts apkarošanu (Kodificēta versija)

42

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 7. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2003/583/EK par līdzekļu pārdali, ko saņem Eiropas Investīciju banka darbībām, kuras veica Kongo Demokrātiskajā Republikā saskaņā ar otro, trešo, ceturto, piekto un sesto EAF

45

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 31. oktobris), ar ko izveido to reģionu un teritoriju sarakstu, kas ir tiesīgi saņemt finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbilstīgi Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa pārrobežu un starptautiskās sadarbības sadaļai laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5144)

47

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 9. novembris), ar ko groza pielikumu Regulai (EK) Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā ( 1 )

59

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 9. novembris) par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5304)  ( 1 )

66

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top