EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:293:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 293, 2006. gada 24. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 293

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 24. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1581/2006 (2006. gada 23. oktobris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Direktīva 2006/85/EK (2006. gada 23. oktobris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai iekļautu aktīvās vielas fenamifosu un etefonu (1)

3

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Informācija par spēkā stāšanās datumu partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Zālamana salām par zveju pie Zālamana salām

6

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 20. oktobris), ar ko izbeidz antidempinga procedūru attiecībā uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas, Honkongas un Taivānas izcelsmes ierakstāmo ciparvideodisku (DVD+/-R) ievedumiem

7

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 23. oktobris), ar ko aptur galīgo antidempinga maksājumu, kas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes feromolibdēna importam noteikts ar Regulu (EK) Nr. 215/2002

15

 

*

Komisijas Ieteikums (2006. gada 23. oktobris), ar ko pielāgo Ieteikumu 2000/473/Euratom par Euratom līguma 36. panta piemērošanu, pārbaudot radioaktivitātes līmeni vidē, lai izvērtētu, kādai radioaktivitātei sabiedrība ir pakļauta, saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4931)

17

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top