EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:291:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 291, 2006. gada 21. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 291

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 21. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1577/2006 (2006. gada 20. oktobris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1578/2006 (2006. gada 19. oktobris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1579/2006 (2006. gada 20. oktobris) par konkursa atklāšanu nolūkā piešķirt sistēmas A3 izvešanas atļaujas augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni, galda vīnogas un āboli)

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1580/2006 (2006. gada 20. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1043/2005, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, kurus eksportē tādu preču veidā, kas nav ietvertas Līguma I pielikumā, un šādu kompensāciju apjomu noteikšanas kritērijus

8

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 6. oktobris) par Kopienas kohēzijas stratēģijas pamatnostādnēm

11

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 16. oktobris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus no Dānijas

33

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 20. oktobris) par atsauces uz standartu EN 848-3:1999 “Kokapstrādes mašīnu drošība – Frēzmašīnas vienpusējai apstrādei ar rotējošu griezējinstrumentu – 3. daļa: Ciparvadības frēzmašīnas un kailmateriāla frēzmašīnas” publicēšanu ar ierobežojumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/37/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4901)  ( 1 )

35

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 20. oktobris), ar ko apstiprina plānu profilaktiskai vakcinācijai pret H5 apakštipa putnu gripu dažās saimniecībās Ziemeļreinā-Vestfālenē, ko iesniegusi Vācija saskaņā ar Padomes Direktīvu 2005/94/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4906)

38

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 20. oktobris), ar ko groza Lēmumu 92/452/EEK attiecībā uz dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm Amerikas Savienotajās Valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4907)  ( 1 )

40

 

*

Lēmums Nr. 06/EK/2006, ko pieņem Apvienotā komiteja, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Kopienas un Japānas Nolīgumu par savstarpējo atzīšanu (2006. gada 12. jūnijs), saistībā ar atbilstības novērtēšanas iestādes reģistrēšanu nozaru pielikumā par telekomunikāciju termināla iekārtām un radio iekārtām

42

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2006/708/KĀDP (2006. gada 17. oktobris), ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2005/190/KĀDP par Eiropas Savienības Integrēto tiesiskuma misiju Irākā, EUJUST LEX

43

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top