EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:271:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 271, 2006. gada 30. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 271

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 30. septembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1437/2006 (2006. gada 29. septembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1438/2006 (2006. gada 29. septembris), ar ko nosaka minimālās pārdošanas cenas 17. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1439/2006 (2006. gada 29. septembris), ar ko nosaka maksimālo atbalsta apjomu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu sakarā ar 17. individuālo uzaicinājumu uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1440/2006 (2006. gada 29. septembris), ar ko nosaka maksimālo atbalstu par koncentrētu sviestu pirmajā individuālajā uzaicinājumā uz 17. konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1441/2006 (2006. gada 29. septembris), ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 49. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1442/2006 (2006. gada 29. septembris), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2006. gada 1. oktobra

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1443/2006 (2006. gada 29. septembris) par pastāvīgajām atļaujām izmantot dažas dzīvnieku barības piedevas un par atļauju desmit gadus izmantot kokcidiostatu ( 1 )

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1444/2006 (2006. gada 29. septembris) par Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) kā dzīvnieku barības piedevas izmantošanas atļauju ( 1 )

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1445/2006 (2006. gada 29. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1200/2005 attiecībā uz dzīvnieku barības piedevas Bacillus cereus var. toyoi, kas pieder pie mikroorganismu grupas, izmantošanas atļauju ( 1 )

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1446/2006 (2006. gada 29. septembris) par Enterococcus faecium (Biomin IMB52) kā dzīvnieku barības piedevas izmantošanas atļauju ( 1 )

25

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1447/2006 (2006. gada 29. septembris) par atļauju preparāta Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kā barības piedevas jaunam lietojumam ( 1 )

28

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1448/2006 (2006. gada 29. septembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā ( 1 )

31

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1449/2006, (2006. gada 29. septembris), ar ko samazina 2006./2007. tirdzniecības gadam paredzēto atbalsta apjomu noteiktu citrusaugļu ražotājiem tādēļ, ka dažās dalībvalstīs ir pārsniegts pārstrādes slieksnis

33

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1450/2006 (2006. gada 29. septembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1555/96 par apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu attiecībā uz tomātiem

35

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1451/2006 (2006. gada 29. septembris), ar kuru groza I un II pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos, attiecībā uz fluazuronu, nātrija nitrītu un peforelīnu ( 1 )

37

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1452/2006 (2006. gada 29. septembris), ar ko paredz pagaidu pasākumus Jaunzēlandes sviesta tarifa kvotas pārvaldībai no 2006. gada oktobra līdz decembrim un atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 2535/2001

40

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1453/2006 (2006. gada 29. septembris), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

43

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1454/2006 (2006. gada 29. septembris), ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

45

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1455/2006 (2006. gada 29. septembris), ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

47

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1456/2006 (2006. gada 29. septembris), ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

49

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1457/2006 (2006. gada 29. septembris), ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

51

 

*

Komisijas Direktīva 2006/77/EK (2006. gada 29. septembris), ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK par hlororganisko savienojumu maksimāli pieļaujamiem daudzumiem dzīvnieku barībā ( 1 )

53

 

*

Komisijas Direktīva 2006/78/EK (2006. gada 29. septembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai tās II pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai ( 1 )

56

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

EK un Turcijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2006 (2006. gada 15. maijs) par to, kā īsteno 9. pantu EK un Turcijas Asociācijas padomes Lēmumā Nr. 1/95 par muitas savienības nobeiguma posma īstenošanu

58

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 19. jūnijs), ar ko Eiropas Kopienas vārdā apstiprina Protokolu par 1991. gada Alpu Konvencijas piemērošanu kalnu lauksaimniecības jomā

61

Protokols par 1991. gada Alpu Konvencijas piemērošanu kalnu lauksaimniecības jomā – “Kalnu lauksaimniecības” protokols

63

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 20. septembris), ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus un sertifikācijas prasības dekoratīvo zivju importam (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4149)  ( 1 )

71

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 29. septembris), ar ko īstenošanas aģentūrām uztic atbalsta pārvaldību saistībā ar pirmspievienošanās pasākumiem lauksaimniecībā un lauku attīstībā Bulgārijā laikposmā pirms pievienošanās

81

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 29. septembris), ar ko īstenošanas aģentūrām uztic atbalsta pārvaldību saistībā ar pirmspievienošanās pasākumiem lauksaimniecībā un lauku attīstībā Horvātijā laikposmā pirms pievienošanās

83

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top