EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:227:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 227, 2006. gada 19. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 227

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 19. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1247/2006 (2006. gada 18. augusts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK, Euratom) Nr. 1248/2006 (2006. gada 7. augusts), ar ko groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1249/2006 (2006. gada 18. augusts), ar ko nosaka papildu daudzumu ĀKK valstu un Indijas izcelsmes niedru jēlcukura piegādei rafinēšanas uzņēmumiem laikā no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. septembrim

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1250/2006 (2006. gada 18. augusts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1251/2006 (2006. gada 18. augusts), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

38

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1252/2006 (2006. gada 18. augusts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 796/2006 attiecībā uz to dalībvalstu sarakstu, kurās ir atklāta sviesta iepirkšana konkursa kārtībā laika posmam, kas beidzas 2006. gada 31. augustā

40

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1253/2006 (2006. gada 18. augusts) par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem

41

 

*

Komisijas Direktīva 2006/72/EK (2006. gada 18. augusts) par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, pielāgojoties tehnikas attīstībai ( 1 )

43

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2004. gada 14. decembris) par Vācijas atbalsta shēmu Bavārijas lauksaimniecības tehnikas apvienībām (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4771)

46

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 14. augusts), ar ko groza Lēmumu 2005/648/EK par aizsargpasākumiem pret Āzijas putnu mēri Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3622)  ( 1 )

58

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 18. augusts), ar ko groza Lēmumu 2005/393/EK par aizliegtajām zonām saistībā ar infekciozo katarālo drudzi Spānijā un Portugālē (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3700)  ( 1 )

60

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top