EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:215:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 215, 2006. gada 05. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 215

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 5. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1190/2006 (2006. gada 4. augusts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1191/2006 (2006. gada 4. augusts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1458/2003 par tarifu kvotas atklāšanu cūkgaļas nozarē un tās pārvaldīšanu

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1192/2006 (2006. gada 4. augusts), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz apstiprinātajiem uzņēmumu sarakstiem dalībvalstīs ( 1 )

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1193/2006 (2006. gada 4. augusts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1990/2004, ar ko nosaka pārejas posma pasākumus vīna nozarē sakarā ar Ungārijas pievienošanos Eiropas Savienībai

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1194/2006 (2006. gada 4. augusts), ar ko uzsāk Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā noteikto krīzes destilāciju attiecībā uz galda vīniem Portugālē

13

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 8. novembris), lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Libānas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

15

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Libānas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

17

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 18. jūlijs) par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

26

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 18. jūlijs) par Horvātijā veiktu šķirņu oficiālo pārbaužu līdzvērtību ( 1 )

28

 

 

Dalībvalstu valdību pārstāvju konference

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2006. gada 6. jūlijs), ar ko ieceļ Eiropas Kopienu Tiesas tiesnesi

30

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 1. augusts) par izmeklēšanas uzsākšanu, kas paredzēta 4. panta 3. punktā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2408/92 par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3516)

31

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 2. augusts), ar ko groza Lēmumu 2001/844/EK, EOTK, Euratom

38

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2006. gada 24. jūlijs) par banknošu apmaiņu pēc valūtas kursu neatsaucamas fiksēšanas saistībā ar euro ieviešanu (ECB/2006/10)

44

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top