EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:200:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 200, 2006. gada 22. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 200

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 22. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1124/2006 (2006. gada 11. jūlijs), lai noslēgtu Nolīgumu noslēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā, ar kuru no 2005. gada 1. jūnija līdz 2006. gada 31. maijam pagarina Protokolu, ar ko nosaka zvejas iespējas un finanšu iemaksas, kuras paredzētas Eiropas Ekonomikas kopienas un Santomes un Prinsipi Demokrātiskās Republikas valdības nolīgumā par zveju pie Santomes un Prinsipi krastiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1125/2006 (2006. gada 21. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

3

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 11. jūlijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Čehijas

5

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 11. jūlijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Spānijas

6

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 11. jūlijs), lai Eiropas Kopienas vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā, kas attiecas uz Protokola, ar ko nosaka zvejas iespējas un finanšu iemaksas, kuras paredzētas Nolīgumā starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Gvinejas-Bisavas Republikas valdību par zveju pie Gvinejas-Bisavas krastiem, pagarināšanu uz laika posmu no 2006. gada 16. jūnija līdz 2007. gada 15. jūnijam

7

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā, kas attiecas uz Protokola, ar ko nosaka zvejas iespējas un finanšu iemaksas, kuras paredzētas Nolīgumā starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Gvinejas-Bisavas Republikas valdību par zveju pie Gvinejas-Bisavas krastiem, pagarināšanu uz laika posmu no 2006. gada 16. jūnija līdz 2007. gada 15. jūnijam

9

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 17. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību

11

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 9. novembris) par valsts atbalstu, ko Vācijas Federatīvā Republika piešķīrusi zemes ciparu apraides televīzijas (DVB-T) ieviešanai Berlīnē un Brandenburgā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 3903)  (1)

14

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 20. jūlijs) par noteiktu standartu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/95/EK vispārējām drošības prasībām un to atsauču publicēšanu Oficiālajā Vēstnesī (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3277)  (1)

35

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top