EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:142:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 142, 2006. gada 30. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 142

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 30. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 794/2006 (2006. gada 29. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 795/2006 (2006. gada 29. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 27/2006 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportam

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 796/2006 (2006. gada 29. maijs), ar ko pārtrauc sviesta iepirkšanu par 90 % no intervences cenas un atklāj iepirkšanu konkursa kārtībā laika posmam, kas beidzas 2006. gada 31. augustā

4

 

*

Komisijas Direktīva 2006/50/EK (2006. gada 29. maijs), ar ko groza IV A un IV B pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1)

6

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 3. maijs) par valsts noteikumu projektu, kuru saskaņā ar EK Līguma 95. panta 5. punktu paziņojusi Nīderlandes Karaliste un kurā noteiktas daļiņu emisijas robežvērtības transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dīzeļmotoriem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1791)

16

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 11. maijs) par saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2037/2000 ierobežojamo vielu importa kvotu piešķiršanu laika posmam no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1819)

26

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. maijs), ar kuru groza Lēmumu 2004/370/EK, ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Apvienotajā Karalistē (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1988)

34

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 23. maijs), atkāpe no dažiem Direktīvas 2003/54/EK noteikumiem attiecībā uz Madeiras salu arhipelāgu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2008)

35

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top