EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:116:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 116, 2006. gada 29. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 116

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 29. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 655/2006 (2006. gada 27. aprīlis), ar ko galīgo antidempinga maksājumu, kurš ar Regulu (EK) Nr. 964/2003 piemērots Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs un tērauda cauruļu savienotājelementu importam, attiecina arī uz dzelzs un tērauda cauruļu savienotājelementu importu no Filipīnām neatkarīgi no tā, vai ir deklarēta Filipīnu izcelsme

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 656/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 657/2006 (2006. gada 10. aprīlis), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 999/2001 attiecībā uz Apvienoto Karalisti un atceļ Padomes Lēmumu 98/256/EK un Lēmumus 98/351/EK un 1999/514/EK ( 1 )

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 658/2006 (2006. gada 27. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 795/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot vienreizējo maksājumu shēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 659/2006 (2006. gada 27. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 796/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus savstarpējas atbilstības, modulācijas un integrētās administrācijas un kontroles sistēmas ieviešanai, kas paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 660/2006 (2006. gada 27. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai

27

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 661/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar kuru atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 312/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Tunisijas izcelsmes olīveļļas importēšanai, attiecībā uz ikmēneša ierobežojumu laikposmā no 2006. gada 1. maija līdz 2006. gada 31. oktobrim

36

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 662/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko nosaka minimālās pārdošanas cenas 8. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

37

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 663/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 343/2006, ar kuru sāk sviesta iepirkšanu dažās dalībvalstīs laika posmam no 2006. gada 1. marta līdz 31. augustam

39

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 664/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko nosaka vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu 39. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

40

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 665/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2006. gada 1. maija

41

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 666/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

44

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 667/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

46

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 668/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

48

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 669/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

50

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 670/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar kuru nosaka ražošanas kompensāciju attiecībā uz balto cukuru, ko izmanto ķīmijas rūpniecībā, laikposmam no 2006. gada 1. līdz 31. maijam

52

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 671/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko labo Regulu (EK) Nr. 299/2006 par ievešanas atļauju izdošanu attiecībā uz rīsiem ar izcelsmi ĀKK valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti pirmajās piecās darba dienās 2006. gada februārī saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 638/2003

53

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 672/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko nosaka maksimālo atbalsta apjomu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu sakarā ar 8. individuālo uzaicinājumu uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

55

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 673/2006 (2006. gada 28. aprīlis) par 8. īpašo konkurso, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

57

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 674/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko 65. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

58

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 16. marts), ar ko apstiprina dalībvalstu apsekojumu programmas, ar kurām īsteno putnu gripas izplatības gadījumu izpēti mājputnu un savvaļas putnu vidū 2006. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 780)

61

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 28. aprīlis) par dažu dalībvalstu attaisnotajiem izdevumiem 2006. gadā, vācot un pārvaldot datus, kas vajadzīgi kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1704)

68

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 28. aprīlis) par kādā apgabalā pavadītu dienu piešķiršanu Apvienotajai Karalistei, Dānijai un Vācijai saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 51/2006 IIA pielikuma 8.1. punkta h) apakšpunktu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1714)

72

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2006/317/KĀDP (2006. gada 10. aprīlis), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Horvātijas Republiku par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai

73

Nolīgums starp Horvātijas Republiku un Eiropas Savienību par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai

74

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2006/318/KĀDP (2006. gada 27. aprīlis), ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

77

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2006/319/KĀDP (2006. gada 27. aprīlis) par Eiropas Savienības militāro operāciju, atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas misiju Kongo Demokrātiskajā Republikā (MONUC) vēlēšanu laikā

98

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top