EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:089:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 89, 2006. gada 28. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 89

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 28. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 490/2006 (2006. gada 27. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 491/2006 (2006. gada 27. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2375/2002 par Kopienas tarifa kvotas atklāšanu un pārvaldīšanu parastajiem kviešiem, izņemot augstākā labuma parastos kviešus, no trešām valstīm un izņēmumiem no Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 492/2006 (2006. gada 27. marts) par pagaidu un pastāvīgām atļaujām izmantot noteiktas piedevas dzīvnieku barībā ( 1 )

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 493/2006 (2006. gada 27. marts), ar ko paredz pārejas posma pasākumus cukura nozares tirgu kopīgās organizācijas reformai un groza Regulu (EK) Nr. 1265/2001 un (EK) Nr. 314/2002

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 494/2006 (2006. gada 27. marts), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 495/2006 (2006. gada 27. marts), ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2006. gada martā iesniegtos dažu mājputnu un olu nozares produktu importa atļauju pieteikumus, saskaņā ar shēmām, kas ir paredzētas Regulās (EK) Nr. 593/2004 un (EK) Nr. 1251/96

22

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 496/2006 (2006. gada 27. marts), ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2006. gada martā iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem mājputnu gaļas produktiem, saskaņā ar shēmām, kas paredzētas Padomes Regulā (EK) Nr. 774/94 par tarifu kvotu atvēršanu un to vadību mājputnu gaļai un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem

24

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 497/2006 (2006. gada 27. marts), ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2006. gada martā iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem mājputnu gaļas produktiem atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2497/96

26

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 27. februāris) par protokola noslēgšanu Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm no vienas puses un Šveices Konfederāciju no otras puses par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas piedalīšanos kā Līgumslēdzējām pusēm saskaņā ar to pievienošanos Eiropas Savienībai

28

Protokols Nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Šveices Konfederāciju no otras puses par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas piedalīšanos kā Līgumslēdzējām pusēm saskaņā ar to iestāšanos Eiropas Savienībā

30

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā protokols Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas dalību Līgumslēdzēju pušu statusā pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai

45

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 21. marts), ar kuru groza Lēmumu 97/245/EK, Euratom, ar ko paredz noteikumus par to, kā Kopienu pašu resursu sistēmā dalībvalstis nodod informāciju Komisijai (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 845)

46

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 27. marts) par noteiktiem aizsargpasākumiem attiecībā uz ievedumiem no Bulgārijas, ņemot vērā augstas patogenitātes putnu gripu šajā valstī (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 890)  ( 1 )

52

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2006. gada 13. marts), ar ko groza Lēmumu ECB/2002/11 par Eiropas Centrālās bankas gada pārskatu (ECB/2006/3)

56

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top