EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:071:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 71, 2006. gada 10. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 71

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 10. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 407/2006 (2006. gada 9. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 408/2006 (2006. gada 9. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 936/97, ar ko atver tarifu kvotas augstas kvalitātes svaigai, atdzesētai un saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļu gaļai un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 409/2006 (2006. gada 9. marts), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 174/1999, (EK) Nr. 581/2004 un (EK) Nr. 582/2004 par izvešanas atļauju nodrošinājuma apjomu piena nozarē

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 410/2006 (2006. gada 9. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 411/2006 (2006. gada 9. marts) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 412/2006 (2006. gada 9. marts) par iesniegtajiem piedāvājumiem parasto kviešu eksportam Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 413/2006 (2006. gada 9. marts) par iesniegtajiem piedāvājumiem kukurūzas ievešanai Regulā (EK) Nr. 1809/2005 paredzētajā konkursā

10

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 2. februāris), ar ko Eiropas Kopienas vārdā apstiprina pielikumu grozījumus Eiropas Kopienas un Amerikas Savienoto Valstu nolīgumā par sanitārajiem pasākumiem, lai aizsargātu sabiedrības un dzīvnieku veselību attiecībā uz tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 81)  ( 1 )

11

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā par pielikumu grozījumiem Eiropas Kopienas un Amerikas Savienoto Valstu nolīgumā par sanitārajiem pasākumiem, kas veicami, lai aizsargātu sabiedrības un dzīvnieku veselību attiecībā uz tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem

12

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. februāris), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes zvejniecības produktu importu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 495)  ( 1 )

17

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. februāris), ar kuru groza Lēmumu 97/296/EK, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, no kurām ir atļauts ievest zvejniecības produktus, kas paredzēti lietošanai pārtikā, attiecībā uz Amerikas Savienotajām Valstīm (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 496)  ( 1 )

50

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2006/201/KĀDP (2006. gada 27. februāris) par to, ka jāpagarina Eiropas Savienības un Indonēzijas valdības Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā par uzdevumiem, statusu, privilēģijām un imunitāti, kas piešķirta Eiropas Savienības uzraudzības misijai Acehā (Indonēzijā) (Acehas Uzraudzības misija – AUM) un tās personālam

53

Vēstuļu apmaiņa par Eiropas Savienības un Indonēzijas valdības Nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā par uzdevumiem, statusu, privilēģijām un imunitāti, kas piešķirta Eiropas Savienības uzraudzības misijai Acehā (Indonēzijā) (Acehas Uzraudzības misija – AUM) un tās personālam, pagarinājumu

55

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2006/202/KĀDP (2006. gada 27. februāris), ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2005/643/KĀDP par Eiropas Savienības Uzraudzības misiju Acehā (Indonēzija) (Acehas uzraudzības misija – AUM)

57

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top