EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:070:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 70, 2006. gada 09. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 70

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 9. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 398/2006 (2006. gada 8. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 399/2006 (2006. gada 7. marts), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 400/2006 (2006. gada 8. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 401/2006 (2006. gada 23. februāris), ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes mikotoksīnu līmeņu oficiālai kontrolei pārtikas produktos ( 1 )

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 402/2006 (2006. gada 8. marts), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas muitas kodeksa izveidi ( 1 )

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 403/2006 (2006. gada 8. marts), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas par liellopu un teļa gaļu

40

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 404/2006 (2006. gada 8. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas cūkgaļai

44

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 405/2006 (2006. gada 8. marts), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

46

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 406/2006 (2006. gada 8. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas mājputnu gaļai

48

 

*

Komisijas Direktīva 2006/29/EK (2006. gada 8. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK attiecībā uz noteiktu iestāžu izslēgšanu vai iekļaušanu piemērošanas jomā

50

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

ĀKK–EK Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 5/2004 (2004. gada 17. decembris) par Uzņēmējdarbības attīstības centra finanšu noteikumiem

52

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 1. marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 761/2001 nosaka vides vadības un audita sistēmas (EMAS) logotipa izmantošanu transporta iepakojumam un terciāram iepakojumam īpašos gadījumos (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 306)  ( 1 )

63

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 2. marts), ar kuru izveido anketu Padomes Direktīvai 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (IPNK) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 598)  ( 1 )

65

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 2. marts) par Kopienas finansiālo atbalstu 2006. gadā atsevišķām veterinārās jomas Kopienas references laboratorijām, kas saistītas ar sabiedrības veselību (atliekām) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 604)

78

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 3. marts), ar ko groza 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājumu attiecībā uz dažiem Polijas gaļas un piena nozares uzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 609)  ( 1 )

80

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 3. marts), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū pārtiku, kas satur ģenētiski modificētu 1507. līnijas kukurūzu (DAS-Ø15Ø7-1), no tās sastāv vai ir no tās ražota

82

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top