EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:038:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 38, 2006. gada 09. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 38

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 9. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 212/2006 (2006. gada 8. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 213/2006 (2006. gada 8. februāris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas mājputnu gaļai

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 214/2006 (2006. gada 7. februāris), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 215/2006 (2006. gada 8. februāris), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, un ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2286/2003 ( 1 )

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 216/2006 (2006. gada 8. februāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2184/97 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 217/2006 (2006. gada 8. februāris), ar ko paredz piemērošanas noteikumus Padomes Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz dalībvalstu pilnvarošanu uz laiku atļaut tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām ( 1 )

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 218/2006 (2006. gada 8. februāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1262/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/2001 īstenošanai attiecībā uz cukura iepirkšanu un pārdošanu, ko veic intervences aģentūras

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 219/2006 (2006. gada 8. februāris) par tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību ĀKK izcelsmes banānu ar KN kodu 0803 00 19 ievešanai laika posmam no 2006. gada 1. marta līdz 31. decembrim

22

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 220/2006 (2006. gada 8. februāris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 221/2006 (2006. gada 8. februāris), ar ko nosaka samazinājuma koeficientu, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 2375/2002 un kurš jāpiemēro parastajiem kviešiem, izņemot augstākā labuma parastos kviešus, III tarifu apakškvotas ietvaros, piemērojot Regulu (EK) Nr. 169/2006

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 222/2006 (2006. gada 8. februāris) par importa atļauju izsniegšanu par cukurniedru cukuru saskaņā ar atsevišķām tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 223/2006 (2006. gada 8. februāris), ar ko nosaka olu eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2006. gada 9. februārī

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 224/2006 (2006. gada 8. februāris), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

32

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 225/2006 (2006. gada 8. februāris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

34

 

*

Komisijas Direktīva 2006/15/EK (2006. gada 7. februāris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido otru sarakstu ar orientējošām robežvērtībām vielu iedarbībai darbavietā un groza Direktīvu 91/322/EEK un 2000/39/EK ( 1 )

36

 

*

Komisijas Direktīva 2006/17/EK (2006. gada 8. februāris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/23/EK par noteiktām tehniskajām prasībām cilvēka audu un šūnu ziedošanai, ieguvei un testēšanai ( 1 )

40

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top