EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:034:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 34, 2006. gada 07. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 34

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 7. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 203/2006 (2006. gada 6. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 204/2006 (2006. gada 6. februāris), ar ko pielāgo Padomes Regulu (EEK) Nr. 571/88 un groza Komisijas Lēmumu 2000/115/EK nolūkā organizēt Komisijas apsekojumus par lauku saimniecību struktūru 2007. gadā

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 205/2006 (2006. gada 6. februāris), ar kuru groza I un II pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos, attiecībā uz toltrazurilu, dietilēna glikolmonoetilēteri un polioksietilēna sorbitāna monooleātu (1)

21

 

*

Komisijas Direktīva 2006/14/EK (2006. gada 6. februāris), ar ko groza IV pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par pasākumiem aizsardzībai pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

24

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 13. janvāris), ar ko pārtikas produktus un pārtikas produktu sastāvdaļas, kuras atvasinātas no ģenētiski modificētas kukurūzas līnijas MON 863, atļauj laist tirgū kā jaunus pārtikas produktus vai jaunas pārtikas produktu sastāvdaļas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 5939)

26

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 13. janvāris), ar ko pārtikas produktus un pārtikas produktu sastāvdaļas, kas ražotas no ģenētiski modificētas Roundup Ready kukurūzas līnijas GA21, atļauj laist tirgū kā jaunus pārtikas produktus vai jaunas pārtikas produktu sastāvdaļas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 5940)

29

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 31. janvāris), ar ko groza Lēmumu 2001/844/EK, EOTK, Euratom

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top