EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:031:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 31, 2006. gada 03. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 31

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 3. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 183/2006 (2006. gada 2. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 184/2006 (2006. gada 2. februāris), ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 185/2006 (2006. gada 2. februāris), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2006. gada 3. februāra

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 186/2006 (2006. gada 2. februāris), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 187/2006 (2006. gada 2. februāris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 18. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1138/2005

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 188/2006 (2006. gada 2. februāris), ar ko groza Regulā (EK) Nr. 94/2006 noteiktās eksporta kompensācijas attiecībā uz neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 189/2006 (2006. gada 2. februāris) par iesniegtajiem piedāvājumiem sorgo ievešanai Regulā (EK) Nr. 2094/2005 paredzētajā konkursā

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 190/2006 (2006. gada 2. februāris), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 2093/2005 minētajā uzaicinājumā uz konkursu

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 191/2006 (2006. gada 2. februāris), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 192/2006 (2006. gada 2. februāris) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 193/2006 (2006. gada 2. februāris), ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

17

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 24. janvāris), ar ko atļauj laist tirgū rudzu maizi ar pievienotiem fitosterīniem/fitostanoliem kā jaunu pārtikas produktu vai pārtikas produktu jaunu sastāvdaļu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 42)  ( 1 )

18

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 24. janvāris), ar ko atļauj laist tirgū rudzu maizi ar pievienotiem fitosterīniem/fitostanoliem kā jaunu pārtikas produktu vai pārtikas produktu jaunu sastāvdaļu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 115)  ( 1 )

21

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 2. februāris), ar ko groza C pielikumu Padomes Direktīvā 89/556/EEK attiecībā uz dzīvnieku veselības sertifikāta paraugu, kāds izmantojams Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar liellopu sugu mājdzīvnieku embrijiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 193)  ( 1 )

24

 

 

Labojums

 

*

Kļūdu labojums Padomes Regulai (EK) Nr. 2368/2000 (2002. gada 20. decembris), par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem ( OV L 358, 31.12.2002., 28. lpp. ) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 18. nodaļa, 2. sējums, 30. lpp.)

27

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top