EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:312:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 312, 2005. gada 29. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 312

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 29. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1946/2005 (2005. gada 14. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2007/2000, ar kuru ievieš ārkārtas pasākumus tirdzniecībā ar tām valstīm un teritorijām, kas piedalās Eiropas Savienības stabilizācijas un asociācijas procesā vai ir ar to saistītas

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1947/2005 (2005. gada 23. novembris) par sēklu tirgus kopīgo organizāciju un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 2358/71 un Regulu (EEK) Nr. 1674/72

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1948/2005 (2005. gada 28. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1949/2005 (2005. gada 28. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1917/2000 attiecībā uz preču īpašajiem pārvietojumiem un ar remonta darījumiem saistītas tirdzniecības izslēgšanu

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1950/2005 (2005. gada 28. novembris), ar ko pielāgo vairākas regulas attiecībā uz labības, rīsa un kartupeļu cietes tirgiem sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1951/2005 (2005. gada 28. novembris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

45

 

*

Komisijas Direktīva 2005/81/EK (2005. gada 28. novembris), ar ko groza Direktīvu 80/723/EEK par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību, kā arī finansiālo pārskatāmību dažos uzņēmumos ( 1 )

47

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Eiropas Parlaments
Padome
Komisija

 

*

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Lēmums (2005. gada 4. novembris) par Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas locekļu iecelšanu

49

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 8. novembris) par šķirņu uzturēšanas prakses pārbaužu līdzvērtību dažās trešās valstīs un par Lēmuma 2003/17/EK grozījumiem

51

 

*

Padomes Ieteikums (2005. gada 14. novembris) par prioritāriem pasākumiem sadarbības stiprināšanai Eiropas arhīvu jomā

55

 

*

Politikas un drošības komitejas lēmums EUPOL COPPS/1/2005 (2005. gada 16. novembris) par Eiropas Savienības Policijas misijas Palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) vadītāja/policijas komisāra iecelšanu amatā

57

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 21. novembris), ar ko ieceļ Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli

58

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 24. novembris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli

59

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 13. jūlijs), ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību Lieta Nr. COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2672)

60

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 25. novembris), ar ko groza Lēmumu 2004/4/EK, kas dalībvalstīm atļauj uz laiku pieņemt neatliekamus pasākumus pret vadaudu bakteriozes izraisītāju Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith attiecībā uz Ēģipti (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4525)

63

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 28. novembris), ar ko paredz dažu tādu Triticum durum sugas sēklu pagaidu tirdzniecību, kas neatbilst Padomes Direktīvas 66/402/EEK prasībām (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4527)  ( 1 )

65

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 28. novembris) par EK Līguma 86. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2673)

67

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top