EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:299:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 299, 2005. gada 16. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 299

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 16. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1858/2005 (2005. gada 8. novembris), ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas, Indijas, Dienvidāfrikas un Ukrainas izcelsmes tērauda trošu un tauvu importu pēc termiņa beigu pārskata saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 2. punktu

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1859/2005 (2005. gada 14. novembris), ar ko paredz dažus ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Uzbekistānu

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1860/2005 (2005. gada 15. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

32

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1861/2005 (2005. gada 15. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1064/2005 attiecībā uz daudzumu, par kuru izsludina pastāvīgu konkursu Lietuvas intervences aģentūras pārziņā esošu mīksto kviešu eksportam

34

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1862/2005 (2005. gada 15. novembris), ar ko izsludina pastāvīgu konkursu Lietuvas intervences aģentūras pārziņā esošu mīksto kviešu atkalpārdošanai Kopienas tirgū, lai Kopienas teritorijā tos pārstrādātu miltos

35

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1863/2005 (2005. gada 15. novembris), ar ko izsludina pastāvīgu konkursu Latvijas intervences aģentūras pārziņā esošu mīksto kviešu atkalpārdošanai Kopienas tirgū, lai Kopienas teritorijā tos pārstrādātu miltos

40

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1864/2005 (2005. gada 15. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz Starptautisko finanšu pārskatu standartu Nr. 1 un Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem Nr. 32 un 39 ( 1 )

45

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1865/2005 (2005. gada 15. novembris), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2005. gada 16. novembra

58

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 20. septembris) par nolīguma parakstīšanu Kopienas vārdā starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

61

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

62

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 14. novembris), ar ko Vācijai atļauj turpināt jaunu vīnkopības paņēmienu izmēģināšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4376)

71

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2005/792/KĀDP (2005. gada 14. novembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Uzbekistānu

72

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2005/793/KĀDP (2005. gada 14. novembris) par dažu palestīniešu pagaidu uzņemšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs

80

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top