EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:199:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 199, 2005. gada 29. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 199

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 29. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1212/2005 (2005. gada 25. jūlijs), ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes lējumu importam

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1213/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

28

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1214/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar kuru labo grieķu, holandiešu, latviešu, igauņu, itāļu, lietuviešu, portugāļu, somu, spāņu un zviedru valodas redakcijas Regulai (EEK) Nr. 1722/93, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EEK) Nr. 1766/92 par ražošanas kompensācijām labības nozarē

30

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1215/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1990/2004, ar ko nosaka pārejas posma pasākumus vīna nozarē sakarā ar Ungārijas pievienošanos Eiropas Savienībai

31

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1216/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1227/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju attiecībā uz ražošanas potenciālu

32

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1217/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, kā piemērot Padomes Lēmumā 2003/286/EK paredzēto importa tarifu kvotu konkrētiem dzīviem Bulgārijas izcelsmes liellopiem

33

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1218/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, kā piemērot Padomes Regulā (EK) Nr. 1182/2005 paredzēto importa tarifu kvotu Šveices izcelsmes dzīviem liellopiem, kuru svars pārsniedz 160 kg

39

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1219/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai, attiecībā uz tirgus mehānismiem

45

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1220/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1279/98 attiecībā uz dažām Bulgārijas izcelsmes liellopu un teļa gaļas produktu tarifu kvotām

47

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1221/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

51

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1222/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

54

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1223/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

58

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1224/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar ko nosaka piena un piena produktu eksporta kompensācijas

60

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1225/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

68

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1226/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004

70

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1227/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 29. jūlijā

71

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1228/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

73

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1229/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas attiecībā uz turpmāk neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

75

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1230/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 33. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1327/2004

78

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1231/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 1. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1138/2005

79

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1232/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 868/2005 minētajā uzaicinājumā uz konkursu

80

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1233/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

81

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1234/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

82

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1235/2005 (2005. gada 28. jūlijs), ar ko nosaka miežu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

83

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 20. jūlijs), ar ko no Kopienas finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2756)  ( 1 )

84

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 25. jūlijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 aizliedz laist tirgū betaīnu kā jaunu pārtikas produktu vai jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2770)

89

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 25. jūlijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū izomaltulozi kā jaunu pārtikas produktu vai jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2776)

90

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes vienotā rīcība 2005/582/KĀDP (2005. gada 28. jūlijs), ar ko groza un pagarina Eiropas Savienības Īpašā pārstāvja Dienvidkaukāzā pilnvaras

92

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2005/583/KĀDP (2005. gada 28. jūlijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Bosnijā un Hercegovinā

94

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2005/584/KĀDP (2005. gada 28. jūlijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Moldovā

95

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2005/585/KĀDP (2005. gada 28. jūlijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Afganistānā

96

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2005/586/KĀDP (2005. gada 28. jūlijs), ar ko pagarina un groza pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Āfrikas Lielo ezeru reģionā

97

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2005/587/KĀDP (2005. gada 28. jūlijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā

99

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2005/588/KĀDP (2005. gada 28. jūlijs), ar ko ieceļ amatā Eiropas Savienības Īpašo pārstāvi Centrālajā Āzijā

100

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2005/589/KĀDP (2005. gada 28. jūlijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā

103

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top