EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:170:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 170, 2005. gada 01. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 170

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 1. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 999/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1000/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1001/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1002/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1239/95 attiecībā uz vispārējo licenču piešķiršanu un noteikumiem par Kopienas Augu šķirņu biroja rīcībā esošo dokumentu sabiedrības kontroli un pieejamību

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1003/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Kopienas mērķi samazināt atsevišķu salmonellas serotipu izplatību Gallus gallus vaislas saimēs un groza Regulu (EK) Nr. 2160/2003 ( 1 )

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1004/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus tarifu kvotu atvēršanai un pārvaldīšanai cukura produktiem, kuru izcelsme ir Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Serbijā, Melnkalnē un Kosovā, kas noteiktas ar Regulu (EK) Nr. 2007/2000

18

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1005/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar ko 2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka atvasinātās intervences cenas baltajam cukuram

25

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1006/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1549/2004, ar kuru paredz atkāpes no Padomes Regulas (EK) Nr. 1785/2003 attiecībā uz rīsa ievešanas režīmu un nosaka īpašus pagaidu noteikumus Basmati rīsu ievešanai

26

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1007/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli dažu veidu lobītiem rīsiem no 2005. gada 1. marta

29

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1008/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2771/1999, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz intervenci sviesta un krējuma tirgū

30

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1009/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2799/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz atbalsta piešķiršanu par vājpienu un sauso vājpienu, kurš paredzēts lopbarībai, un attiecībā uz šāda sausā vājpiena pārdošanu

31

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1010/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 628/2005, ar ko ievieš pagaidu antidempinga maksājumu Norvēģijas izcelsmes saimniecībā audzētu lašu importam

32

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1011/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1012/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 1. jūlija

37

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1013/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

39

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1014/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas attiecībā uz turpmāk neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

41

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1015/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 31. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1327/2004

44

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1016/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar kuru nosaka ražošanas kompensāciju attiecībā uz balto cukuru, ko izmanto ķīmijas rūpniecībā, laikposmam no 2005. gada 1. līdz 31. jūlijam

45

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1017/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2005. gada 1. jūlija

46

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1018/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar ko ierobežo izvešanas atļauju derīguma termiņu noteiktiem labības pārstrādes produktiem

49

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1019/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

51

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1020/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

52

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1021/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar kuru nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

56

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1022/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar kuru nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

59

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1023/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

61

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1024/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004

63

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1025/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

64

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1026/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 868/2005 minētajā uzaicinājumā uz konkursu

66

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 21. júnijs) par Nolīguma noslēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm par lobītiem rīsiem piemērojamo nodokļu aprēķina metodi un par grozījumiem Lēmumos 2004/617/EK, 2004/618/EK un 2004/619/EK

67

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm par lobītiem rīsiem piemērojamo nodokļu aprēķina metodi

69

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 29. jūnijs), ar ko paredz atkāpes no atsevišķiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz Horvātijas izcelsmes Vitis L. augiem, izņemot to augļus (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1920)

75

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top