EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:141:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 141, 2005. gada 04. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 141

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 4. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 850/2005 (2005. gada 30. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2500/2001, lai būtu iespējams īstenot Kopienas palīdzību atbilstīgi Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 54. panta 2. punkta c) apakšpunktam

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 851/2005 (2005. gada 2. jūnijs), ar kuru attiecībā uz savstarpības mehānismu groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 852/2005 (2005. gada 3. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 853/2005 (2005. gada 3. jūnijs), ar ko 47. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

8

 

*

Komisijas Direktīva 2005/37/EK (2005. gada 3. jūnijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 86/362/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās un konkrētos augu izcelsmes produktos, ieskaitot augļus un dārzeņus ( 1 )

10

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 30. maijs), ar ko groza Lēmumus 2004/696/EK un 2004/863/EK par Kopienas finansiālu atbalstu konkrētu TSE slimību apkarošanas un uzraudzības programmām 2005. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1550)

24

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 30. maijs), ar ko groza Lēmuma 2003/634/EK I pielikumu, ar kuru apstiprina programmas, lai iegūtu apstiprinātu zonu un apstiprinātu fermu statusu neapstiprinātās zonās attiecībā uz vīrusu hemorāģisko septicēmiju (VHS) un infekciozo hematopoētisko nekrozi (IHN) zivīm (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1563)  ( 1 )

29

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 1. jūnijs), ar ko Maltai atļauj izmantot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1760/2000 I sadaļā noteikto sistēmu attiecībā uz liellopu ganāmpulku statistisko apsekojumu aizstāšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1588)  ( 1 )

30

 

 

Labojums

 

 

Labojums Komisijas 2005. gada 20. maija Regulā (EK) Nr. 770/2005 par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem ( OV L 128, 21.5.2005 )

31

 

*

Labojums Komisijas 2004. gada 10. decembra Regulā (EK) Nr. 2199/2004, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 3846/87, ar kuru izveido lauksaimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompensācijām ( OV L 380 z 24.12.2004 )

31

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top