EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:139:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 139, 2005. gada 02. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 139

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 2. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 837/2005 (2005. gada 23. maijs), ar kuru groza Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 838/2005 (2005. gada 30. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 131/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Sudānu

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 839/2005 (2005. gada 1. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 840/2005 (2005. gada 31. maijs), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 841/2005 (2005. gada 1. jūnijs) par cukurniedru cukura importa atļauju izsniegšanu saskaņā ar atsevišķām tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 842/2005 (2005. gada 1. jūnijs), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1210/2004 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2004./2005. saimnieciskajā gadā

14

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 31. maijs), ar kuru groza I pielikumu Lēmumam 2003/804/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus un sertifikācijas prasības attiecībā uz mīkstmiešu, to olšūnu un gametu ievešanu tālākai audzēšanai, nobarošanai, izklāšanai jaunā vietā vai lietošanai cilvēku uzturā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1585)  ( 1 )

16

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 31. maijs), ar ko Spānijai piešķir tiesības par trim gadiem pagarināt tā pagaidu pasākuma piemērošanu, ar kuru ļauj neizmaksāt kompensācijas atbalstu par realizēto produkciju no jauniem banānu stādījumiem, kas iestādīti 2002. gada 1. jūnijā un vēlāk (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1605)

19

 

 

EIROPAS EKONOMISKĀ ZONA

 

 

EBTA Uzraudzības Iestāde

 

*

EBTA uzraudzības iestādes ieteikums Nr. 55/04/KOL (2004. gada 30. marts) par saskaņotu 2004. gada uzraudzības programmu, lai nodrošinātu atbilstību pesticīdu atlieku maksimālajam pieļaujamam daudzumam graudaugos un uz tiem un dažiem citiem augu izcelsmes produktiem

20

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2005/411/KĀDP (2005. gada 30. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sudānu, un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2004/31/KĀDP

25

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 2005. gada 30. maija Regulā (EK) Nr. 830/2005, ar kuru piekto reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1763/2004, ar ko nosaka dažus ierobežojošus pasākumus, atbalstot Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) pilnvaru sekmīgu īstenošanu ( OV L 137, 31.5.2005 )

29

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top