EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:126:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 126, 2005. gada 19. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 126

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 19. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 747/2005 (2005. gada 18. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 748/2005 (2005. gada 18. maijs), ar ko sāk tāda vīna spirta pārdošanu vairāksolīšanā, kuru paredzēts izmantot Kopienā kā bioetanolu

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 749/2005 (2005. gada 18. maijs), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2131/93, ar ko paredz kārtību un nosacījumus, ar kādiem tiek pārdota intervences aģentūru pārziņā esošā labība

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 750/2005 (2005. gada 18. maijs) par valstu un teritoriju nomenklatūru Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām ( 1 )

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 751/2005 (2005. gada 17. maijs), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

22

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 752/2005 (2005. gada 18. maijs), ar ko nosaka kompensāciju likmes olām un olu dzeltenumiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 753/2005 (2005. gada 18. maijs) par cukurniedru cukura importa atļauju izsniegšanu saskaņā ar atsevišķām tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 754/2005 (2005. gada 18. maijs), ar ko nosaka olu eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2005. gada 19. maija

32

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 755/2005 (2005. gada 18. maijs), ar ko nosaka mājputnu gaļas eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2005. gada 19. maija

34

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 756/2005 (2005. gada 18. maijs), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

36

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 757/2005 (2005. gada 18. maijs), ar ko 46. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

38

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 28. aprīlis), ar ko izveido no valsts neatkarīgu ekspertu grupu korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā

40

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 4. maijs), ar ko ievieš anketu, lai sniegtu ziņojumus par to, kā tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1359)  ( 1 )

43

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 18. maijs), ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Ungārijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1448)

55

 

 

EIROPAS EKONOMISKĀ ZONA

 

 

EBTA Uzraudzības Iestāde

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes ieteikums Nr. 65/04/KOL (2004. gada 31. marts) par oficiālas barības kontroles saskaņotu programmu 2004. gadam

59

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 2005. gada 12. maija Regulā (EK) Nr. 718/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem (Ar šo dokumentu svītro un aizstāj dokumentu, kas publicēts 2005. gada 13. maija Oficiālajā Vēstnesī L 121, 64. lpp. )

68

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top