EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:083:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 83, 2005. gada 01. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 83

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 1. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 496/2005 (2005. gada 31. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 497/2005 (2005. gada 31. marts), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 1. aprīļa

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 498/2005 (2005. gada 31. marts), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 499/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas attiecībā uz turpmāk neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 500/2005 (2005. gada 31. marts), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 22. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1327/2004

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 501/2005 (2005. gada 31. marts), ar kuru nosaka ražošanas kompensāciju attiecībā uz balto cukuru, ko izmanto ķīmijas rūpniecībā, laikposmam no 2005. gada 1. līdz 30. aprīlim

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 502/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1362/2000 attiecībā uz dažu Meksikas izcelsmes produktu tarifu kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 503/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 747/2001 attiecībā uz Kopienas tarifa kvotām un salīdzināmo daudzumu atsevišķiem Marokas izcelsmes produktiem

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 504/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2793/1999 attiecībā uz visu sagatavoto augļu un visu sagatavoto augļu maisījumu tarifu kvotām

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 505/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 506/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 507/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 508/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 509/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 510/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 511/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

32

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 512/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

33

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 513/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2005. gada 1. aprīla

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 514/2005 (2005. gada 31. marts), ar kuru nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

38

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 515/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

40

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 516/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka avansa vienotās summas ražošanas maksājumiem cukura nozarē par 2004./2005. tirdzniecības gadu

44

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 517/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 2277/2004 minētajā uzaicinājumā uz konkursu

45

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 518/2005 (2005. gada 31. marts) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1757/2004 minētajā konkursā

46

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 519/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 115/2005 minētajā konkursā

47

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 16. marts), ar ko izveido drošu tīmeklī izvietotu informācijas un koordinācijas tīklu dalībvalstu migrācijas pārvaldes dienestiem

48

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Ieteikums (2005. gada 29. marts) par nomāto līniju nodrošināšanu Eiropas Savienībā – 2. daļa – Vairumtirdzniecības nomāto līniju daļu cilpu cenu veidošanas aspekti (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 951)  ( 1 )

52

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top