EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:062:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 62, 2005. gada 09. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 62

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 9. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 385/2005 (2005. gada 8. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 386/2005 (2005. gada 8. marts), ar kuru groza vairākas regulas attiecībā uz Kombinētās nomenklatūras kodiem dažiem augļiem un dārzeņiem un dažiem augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 387/2005 (2005. gada 8. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 831/97, ar ko nosaka tirdzniecības standartus, kuri piemērojami avokado

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 388/2005 (2005. gada 8. marts), ar ko pieņem 2006. gada ad hoc moduļa specifikāciju pārejai no darba uz pensionēšanos, kas paredzēts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 246/2003

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 389/2005 (2005. gada 8. marts), ar ko nosaka atkāpes no Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/96 un Regulas (EK) Nr. 800/1999 attiecībā uz dažiem cukura veidiem, ko izmanto dažos augļu un dārzeņu pārstrādes produktos un eksportē uz trešām valstīm, izņemot Šveici un Lihtenšteinu

12

 

*

Komisijas Direktīva 2005/23/EK (2005. gada 8. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/25/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni ( 1 )

14

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2005/182/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 5. jūlijs) par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Slovākijā

16

 

*

2005/183/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 5. jūlijs) par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Polijā

18

 

*

2005/184/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 5. jūlijs) par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Kiprā

19

 

*

2005/185/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 5. jūlijs) par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Čehijas Republikā

20

 

*

2005/186/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 5. jūlijs) par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Maltā

21

 

 

Komisija

 

*

2005/187/EK:
Komisijas Ieteikums (EK) (2005. gada 2. marts) par saskaņotu pārbaužu programmu dzīvnieku ēdināšanas jomā 2005. gadam, kas atbilst Padomes Direktīvai 95/53/EK
 ( 1 )

22

 

*

2005/188/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 19. jūlijs), ar ko uzņēmumu koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību (Lieta Nr. COMP/M.3333 – SONY/BMG) (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 2815)
 ( 1 )

30

 

*

2005/189/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 7. marts), ar ko groza 2003. gada Pievienošanās akta XIV pielikuma papildinājumu attiecībā uz dažiem Slovākijas gaļas nozares uzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 512)
 ( 1 )

34

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2005/190/KĀDP (2005. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Integrēto tiesiskuma misiju Irākā, EUJUST LEX

37

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top