EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:061:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 61, 2005. gada 08. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 61

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 8. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 380/2005 (2005. gada 7. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 381/2005 (2005. gada 7. marts), ar kuru labo Komisijas Regulu (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 382/2005 (2005. gada 7. marts), ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1786/2003 par žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 383/2005 (2005. gada 7. marts), ar ko nosaka noteicošās dienas attiecībā uz maiņas kursiem, ko piemēro vīna nozares produktiem

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 384/2005 (2005. gada 7. marts), ar ko pieņem 2007. līdz 2009. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 ( 1 )

23

 

*

Komisijas Direktīva 2005/21/EK (2005. gada 7. marts), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem ( 1 )

25

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

2005/177/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 7. marts) attiecībā uz dzīvu liellopu tranzītu caur Apvienoto Karalisti (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 509)
 ( 1 )

28

 

*

2005/178/EK:
Komisijas Ieteikums (2005. gada 1. marts) par saskaņotu Kopienas uzraudzības programmu 2005. gadam, lai nodrošinātu pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo līmeņu ievērošanu graudos un uz tiem, un dažos citos augu izcelsmes produktos, un par dalībvalstu uzraudzības programmām 2006. gadam
 ( 1 )

31

 

*

2005/179/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 4. marts), ar ko groza Lēmumu 93/52/EEK un 2003/467/EK attiecībā uz paziņojumu par to, ka Slovēnija ir brīva no brucelozes (B. melitensis) un govju enzootiskās leikozes, bet Slovākija – no govju tuberkulozes un govju brucelozes (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 483)
 ( 1 )

37

 

*

2005/180/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 4. marts), ar ko dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvu 96/49/EK atļauj pieņemt dažus izņēmumus attiecībā uz bīstamu kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 443)
 ( 1 )

41

 

*

2005/181/EK:
ĀKK un EK Muitas sadarbības Komitejas Lēmums Nr. 2/2005 (2005. gada 1. marts), ar ko paredz atkāpes no “noteiktas izcelsmes izstrādājumu” jēdziena, lai ņemtu vērā īpašo ĀKK valstu situāciju attiecībā uz ilglaicīgai uzglabāšanai sagatavotu tunzivju un tunzivju muguras gabalu (HS pozīcija ex 16.04) ražošanu

48

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 2004. gada 29. oktobra Regulai (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs Regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai ( OV L 345, 20.11.2004 )

51

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top