Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:055:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 55, 2005. gada 01. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 55

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 1. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 342/2005 (2005. gada 28. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 343/2005 (2005. gada 28. februāris), ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 344/2005 (2005. gada 28. februāris), ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 345/2005 (2005. gada 28. februāris), ar ko groza labības kompensācijai piemērojamo korektīvo summu

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 346/2005 (2005. gada 28. februāris), ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 347/2005 (2005. gada 28. februāris), ar ko nosaka kompensāciju par konservētu pārtikas produktu ražošanā izmantojamās olīveļļas ražošanu

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 348/2005 (2005. gada 28. februāris), ar ko paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 174/1999 attiecībā uz derīguma termiņu izvešanas atļaujām ar iepriekš noteiktu kompensāciju piena un piena produktu nozarē

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 349/2005 (2005. gada 28. februāris), ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 350/2005 (2005. gada 28. februāris) par konkursa atklāšanu nolūkā piešķirt sistēmas A3 izvešanas atļaujas augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni un āboli)

26

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 351/2005 (2005. gada 28. februāris), ar ko nosaka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas neļķēm un rozēm, lai piemērotu režīmu, kas regulē dažu veidu ziedkopības produktu ievedumus ar izcelsmi Kiprā, Izraēlā, Jordānijā un Marokā, kā arī Rietumkrastā un Gazas sektorā

29

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 352/2005 (2005. gada 28. februāris), ar kuru nosaka ražošanas kompensāciju attiecībā uz balto cukuru, ko izmanto ķīmijas rūpniecībā, laikposmam no 2005. gada 1. līdz 31. martam

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 353/2005 (2005. gada 28. februāris), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2005. gada 1. marta

32

 

*

Komisijas Direktīva 2005/13/EK (2005. gada 21. februāris), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/25/EK saistībā ar gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/37/EK saistībā ar tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem ( 1 )

35

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2005/165/EK:
Padomes Lēmums (2005. gada 17. februāris), ar ko ieceļ divus Reģionu komitejas locekļus un vienu komitejas locekļa aizstājēju no Beļģijas

55

 

 

Komisija

 

*

2005/166/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 10. februāris), ar ko paredz noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 280/2004/EK par monitoringa mehānismu attiecībā uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju un par Kioto protokola īstenošanu Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 247)

57

 

*

2005/167/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 28. februāris) par Kopienas finansiālo ieguldījumu, lai CD-ROM formātā publicētu darba materiālus, kas sagatavoti 2004. gada februārī rīkotajā SEB Vispasaules konferencē par dzīvnieku labturību

92

 

*

2005/168/EK:
Ar ES un Čīles SPS nolīgumu izveidotās Asociācijas komitejas (Apvienotās pārvaldības komitejas) Lēmums Nr. 1/2003 (2003. gada 24. oktobris) par reglamentu Asociācijas komitejai (Apvienotās pārvaldības komitejai), kas izveidota ar ES un Čīles SPS nolīgumu (turpmāk tekstā – APK)

93

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top