EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:046:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 46, 2005. gada 17. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 46

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 17. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 257/2005 (2005. gada 4. februāris), ar ko nosaka korekcijas koeficientus, kurus no 2004. gada 1. jūlija piemēro trešās valstīs strādājošo Eiropas Kopienu ierēdņu, līgumdarbinieku un pagaidu darbinieku atalgojumam, kā arī atalgojumam konkrētiem ierēdņiem, kas paliek amatā desmit jaunajās dalībvalstīs uz laiku ne ilgāku par piecpadsmit mēnešiem pēc pievienošanās

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 258/2005 (2005. gada 14. februāris), ar ko groza antidempinga pasākumus, kas piemēroti ar Regulu (EK) Nr. 348/2000 attiecībā uz dažu Horvātijas un Ukrainas izcelsmes dzelzs un neleģētā tērauda bezšuvju cauruļvadu un cauruļu importu

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 259/2005 (2005. gada 16. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

29

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 260/2005 (2005. gada 16. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 999/2001 attiecībā uz ātrās noteikšanas testiem ( 1 )

31

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 261/2005 (2005. gada 16. februāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 43/2003, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulas (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001 un (EK) Nr. 1454/2001 attiecībā uz atbalstu augkopības produktu vietējai ražošanai Eiropas Savienības attālākajos reģionos

34

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 262/2005 (2005. gada 16. februāris), ar ko nosaka olīveļļas eksporta kompensācijas

36

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 263/2005 (2005. gada 16. februāris), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

38

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 264/2005 (2005. gada 16. februāris), ar ko nosaka mājputnu gaļas eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2005. gada 17. februāra

40

 

*

Komisijas Direktīva 2005/11/EK (2005. gada 16. februāris), ar ko groza Padomes Direktīvu 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai ( 1 )

42

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

2005/132/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 16. februāris), ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2000/137/EK, ar kuru pieņem saistības, kas piedāvātas attiecībā uz noteiktu Horvātijas un Ukrainas izcelsmes dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju cauruļvadu un cauruļu importu uz Kopienu

44

 

*

2005/133/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 16. februāris), ar ko daļēji aptur galīgos antidempinga maksājumus, kas ar Regulu (EK) Nr. 258/2005 noteikti atsevišķu Horvātijas un Ukrainas izcelsmes dzelzs vai neleģētā tērauda bezšuvju cauruļvadu un cauruļu importam

46

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2005/134/KĀDP (2004. gada 20. decembris) par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Bulgārijas Republiku, lai izveidotu sistēmu Bulgārijas Republikas līdzdalībai Eiropas Savienības krīzes pārvarēšanas operācijās

49

Eiropas Savienības un Bulgārijas Republikas Nolīgums, ar ko izveido sistēmu Bulgārijas Republikas līdzdalībai Eiropas Savienības krīzes pārvarēšanas operācijās

50

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top