EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:396:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 395, 2004. gada 31. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 396

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 31. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2269/2004 (2004. gada 20. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2340/2002 un Regulu (EK) Nr. 2347/2002 attiecībā uz dziļūdens zivju sugu zvejas iespējām jaunajām dalībvalstīm, kuras pievienojās 2004. gadā

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2270/2004 (2004. gada 22. decembris), ar ko 2005. un 2006. gadam Kopienas zvejas kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem

4

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2271/2004 (2004. gada 22. decembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/96, kas uz laiku atliek kopējā muitas tarifa autonomos nodokļus dažiem rūpniecības ražojumiem, lauksaimniecības un zvejniecības produktiem

13

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2272/2004 (2004. gada 22. decembris), ar kuru paplašina galīgo antidempinga maksājumu, ko ar Regulu (EK) Nr. 769/2002 par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kumarīna importu piemēro kumarīna importam, kas nosūtīts no Indijas vai Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tā izcelsme ir vai nav deklarēta Indijā vai Taizemē

18

 

*

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2273/2004 (2004. gada 22. decembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 2728/94, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2274/2004 (2004. gada 30. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2275/2004 (2004. gada 30. decembris) sakarā ar konkursa procedūras uzsākšanu par ievedmuitas nodokļa samazinājumu, ievedot Spānijā sorgo no trešām valstīm

32

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2276/2004 (2004. gada 30. decembris) par konkursa atvēršanu ievedmuitas nodokļa samazinājumam par kukurūzu, ko Portugālē ieved no trešajām valstīm

34

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2277/2004 (2004. gada 30. decembris) par konkursa atvēršanu ievedmuitas nodokļa samazinājumam par kukurūzu, ko Spānijā ieved no trešajām valstīm

35

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2278/2004 (2004. gada 30. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2759/1999, ar ko nosaka to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1268/1999 par Kopienas atbalstu pirmspievienošanās pasākumiem lauksaimniecības un lauku attīstībai Centrāleiropas un Austrumeiropas kandidātvalstīs laikposmā pirms to pievienošanās

36

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2279/2004 (2004. gada 30. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 747/2001 attiecībā uz Kopienas tarifu kvotām un salīdzināmajiem daudzumiem atsevišķiem Rietumkrasta un Gazas joslas izcelsmes lauksaimniecības produktiem

38

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2280/2004 (2004. gada 30. decembris), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2005. gada 1. janvāra

42

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/927/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 22. decembris), ar ko Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 251. pantā noteikto procedūru attiecina uz dažām jomām, uz kurām attiecas minētā līguma trešās daļas IV sadaļa

45

 

*

2004/928/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 22. decembris) par Dienvidaustrumeiropas Stabilitātes pakta īpašā koordinatora iecelšanu

47

 

 

Komisija

 

*

2004/929/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 22. decembris), ar ko pielāgo korekcijas koeficientus, ko no 2004. gada 1. februāra, 1. marta, 1. aprīļa, 1. maija un 1. jūnija piemēro trešās valstīs strādājošu Eiropas Kopienu ierēdņu, līgumdarbinieku un pagaidu darbinieku atalgojumam, kā arī atalgojumam atsevišķiem ierēdņiem, kuri paliek amatā desmit jaunajās dalībvalstīs uz laiku ne ilgāku par piecpadsmit mēnešiem pēc to pievienošanās ES

49

 

*

2004/930/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 28. decembris) par Kopienas finanšu ieguldījumu dalībvalstu plānotajās darbībās, lai 2004. gadā īstenotu kontroles, pārbaudes un uzraudzības programmas (otrais posms) (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5310)

51

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

2004/931/KĀDP:
Politikas un Drošības Komitejas Lēmums EUPOL Kinshasa/1/2004 (2004. gada 9. decembris) par ES Policijas misijas Kinšasā (KDR), EUPOL “Kinshasa”, vadītāja iecelšanu

61

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top