EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:370:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 370, 2004. gada 17. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 370

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 17. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2143/2004 (2004. gada 13. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 74/2004, ar ko Indijas izcelsmes kokvilnas gultas veļas importam nosaka galīgo kompensācijas maksājumu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2144/2004 (2004. gada 16. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2145/2004 (2004. gada 15. decembris), ar ko 41. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2146/2004 (2004. gada 16. decembris) par tarifu kvotas atvēršanu 2005. gadam, lai ievestu Eiropas Kopienā noteiktas Islandē ražotas preces, kuras iegūtas, pārstrādājot lauksaimniecības produktus, kuri minēti Padomes Regulā (EK) Nr. 3448/93

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2147/2004 (2004. gada 16. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2148/2004 (2004. gada 16. decembris) par pastāvīgu un pagaidu atļauju izmantot dzīvnieku barībā konkrētas piedevas un atļauju izmantot jau atļautu jaunu piedevu ( 1 )

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2149/2004 (2004. gada 16. decembris), ar kuru atver tarifa kvotas 2005. gadam attiecībā uz dažu tādu Norvēģijas izcelsmes preču ievedumiem Eiropas Kopienā, kuras iegūtas, pārstrādājot lauksaimniecības produktus, ko aptver Padomes Regula (EK) Nr. 3448/93

34

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2150/2004 (2004. gada 16. decembris), ar ko atver tarifu kvotas 2005. gadam noteiktu preču importam Eiropas Kopienā no Turcijas

36

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2151/2004 (2004. gada 16. decembris), ar ko atver tarifa kvotu 2005. gadam, kas piemērojama atsevišķu Norvēģijas izcelsmes preču importam Eiropas Kopienā, kuras iegūst, pārstrādājot Padomes Regulā (EK) Nr. 3448/93 minētos lauksamniecības produktus

38

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2152/2004 (2004. gada 16. decembris), ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 238/2004 par izsolēm attiecībā uz samazinājumu muitai, ko piemēro, Spānijā ievedot sorgo no trešām valstīm

40

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2153/2004 (2004. gada 16. decembris), ar kuru nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

41

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2154/2004 (2004. gada 16. decembris), ar ko nosaka piena un piena produktu eksporta kompensācijas

44

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2155/2004 (2004. gada 16. decembris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

52

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2156/2004 (2004. gada 16. decembris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004

54

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2157/2004 (2004. gada 16. decembris) par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem

55

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2158/2004 (2004. gada 16. decembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

57

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2159/2004 (2004. gada 16. decembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

60

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2160/2004 (2004. gada 16. decembris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1210/2004 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2004./2005. saimnieciskajā gadā

62

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2161/2004 (2004. gada 16. decembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

64

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2162/2004 (2004. gada 16. decembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1757/2004 minētajā konkursā

68

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2163/2004 (2004. gada 16. decembris), ar ko nosaka auzu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1565/2004 paredzētajā konkursā

69

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/859/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 25. oktobris) par Nolīguma vēstuļu apmaiņas formā noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Norvēģijas Karalisti par divpusējā Brīvās tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti Protokolu Nr. 2
 ( 1 )

70

Nolīgums vēstuļu apmaiņas formā starp Eiropas Kopienu un Norvēģijas Karalisti par divpusējā Brīvās tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti Protokolu Nr. 2

72

 

*

2004/860/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 25. oktobris) par Nolīguma parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un par dažu tā noteikumu provizorisku piemērošanu

78

 

*

2004/861/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 7. decembris), ar kuru groza Padomes Lēmumu 2002/883/EK, ar ko sniedz turpmāko finansiālo palīdzību Bosnijai un Hercegovinai

80

 

*

2004/862/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 7. decembris) par finansiālo palīdzību Serbijai un Melnkalnei, un ar ko groza Lēmumu 2002/882/EK par turpmāku finansiālo palīdzību Dienvidslāvijas Federatīvajai Republikai

81

 

 

Komisija

 

*

2004/863/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 30. novembris), ar ko apstiprina TSE apkarošanas un kontroles programmas atsevišķās dalībvalstīs 2005. gadā un nosaka Kopienas finansiālā ieguldījuma līmeni (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4603)

82

 

*

2004/864/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 16. decembris), ar kuru groza Lēmumu 1999/478/EK, ar ko atjauno Zivsaimniecības un akvakultūras padomdevēju komiteju

91

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top