EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:367:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 367, 2004. gada 14. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 367

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 14. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2116/2004 (2004. gada 2. decembris), ar ko saistībā ar līgumiem ar Svēto Krēslu groza Regulu (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2117/2004 (2004. gada 7. decembris), ar kuru pagarina tā antidempinga maksājuma apturēšanas laikposmu, kas ar Komisijas Lēmumu Nr. 2730/2000/EOTK piemērots Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes koksa importam gabalos, kuru diametrs ir lielāks par 80 mm

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2118/2004 (2004. gada 13. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2119/2004 (2004. gada 13. decembris), ar ko izsludina izsoli Nr. 53/2004 EK jauniem rūpnieciskiem izmantojumiem paredzēta vīna spirta izpārdošanai

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2120/2004 (2004. gada 10. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2729/2000, kurā sīki izklāstīti ieviešanas noteikumi attiecībā uz kontroli vīnu nozarē

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2121/2004 (2004. gada 13. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1727/1999, ar ko nosaka atsevišķus sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2158/92 par Kopienas mežu aizsardzību pret ugunsgrēkiem un Regulu (EK) Nr. 2278/1999, ar ko nosaka dažus sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 3528/86 par Kopienas mežu aizsardzību no atmosfēras piesārņojuma

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2122/2004 (2004. gada 13. decembris), ar ko nosaka daudzumus, par kuriem var iesniegt importa sertifikātu pieprasījumus laika posmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam attiecībā uz liellopu gaļas tarifa kvotām, kas noteiktas Padomes Regulā (EK) Nr. 1279/98 Bulgārijai un Rumānijai

21

 

*

Komisijas Direktīva 2004/112/EK (2004. gada 13. decembris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 95/50/EK par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem ( 1 )

23

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/846/EK:
Politikas un drošības komitejas Lēmums Proxima/2/2004 2004. gada 30. novembrī par vadītāja iecelšanu ES Policijas misijai EUPOL Proxima bijušajā Dienvidslāvijas Republikā Maķedonijā

29

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2004/847/KĀDP (2004. gada 9. decembris) par Eiropas Savienības Policijas misiju Kinšasā (KDR) attiecībā uz Integrētu policijas vienību (EUPOL “Kinshasa”)

30

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2004/848/KĀDP (2004. gada 13. decembris), ar ko groza Padomes Kopējo nostāju 2004/661/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām

35

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top