EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:349:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 350, 2004. gada 25. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 349

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 25. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2004 (2004. gada 26. oktobris), ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2008/2004 (2004. gada 16. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1268/1999 par Kopienas atbalstu pirmspievienošanās pasākumiem lauksaimniecības un lauku attīstībai Centrāleiropas un Austrumeiropas kandidātvalstīs laikposmā pirms to pievienošanās

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2009/2004 (2004. gada 24. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2010/2004 (2004. gada 24. novembris), ar ko nosaka samazinājuma koeficientu, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 2375/2002 un kuru jāpiemēro parastiem kviešiem, izņemot augstākās kvalitātes kviešus, II tarifu apakškvotas ietvaros

16

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/793/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 15. novembris), ar kuru noslēdz apspriežu procedūru ar Togo Republiku saskaņā ar Kotonū nolīguma 96. pantu

17

 

 

EIROPAS EKONOMISKĀ ZONA

 

 

EEZ kopīgā komiteja

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 69/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārie un fitosanitārie jautājumi)

23

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 70/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertificēšana)

25

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 71/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertificēšana)

26

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 72/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertificēšana)

29

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 73/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza EEZ Līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi)

30

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 74/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma XI pielikumu (Telekomunikāciju pakalpojumi)

32

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 75/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma XI pielikumu (Telekomunikāciju pakalpojumi)

33

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 76/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

34

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 77/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar kuru groza EEZ līguma XIII protokolu (Transports)

36

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 80/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma XV pielikumu (Valsts palīdzība)

37

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 81/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza EEZ Līguma XVI pielikumu (Iepirkums)

38

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 82/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

39

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 83/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika)

40

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 84/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza EEZ Līguma XXI pielikumu (Statistika)

42

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 85/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza EEZ Līguma XXI pielikumu (Statistika)

44

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 86/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza EEZ Līguma XXI pielikumu (Statistika)

46

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 87/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav saistītas ar četrām pamatbrīvībām

48

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 88/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav saistītas ar četrām pamatbrīvībām

49

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 89/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav saistītas ar četrām pamatbrīvībām

51

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 90/2004 (2004. gada 8. jūnijs), ar ko groza EEZ Līguma 30. protokolu par īpašiem noteikumiem sadarbības organizēšanai statistikas jomā un 31. protokolu par sadarbību noteiktās jomās ārpus četrām pamatbrīvībām

52

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2004/794/KĀDP (2004. gada 22. novembris), ar ko pagarina darbības termiņu Vienotai rīcībai 2002/921/KĀDP, ar ko pagarina Eiropas Savienības Uzraudzības misijas (ESUM) pilnvaru termiņu

55

 

*

Padomes Lēmums 2004/795/KĀDP (2004. gada 22. novembris), ar ko pagarina Eiropas Savienības Uzraudzības misijas (ESUM) vadītāja pilnvaru termiņu

56

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2004/796/KĀDP (2004. gada 22. novembris) par atbalstu kodolobjekta fiziskai aizsardzībai Krievijas Federācijā

57

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2004/797/KĀDP (2004. gada 22. novembris) par atbalstu OPCW darbībām, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

63

 

 

Labojums

 

*

Labojums EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 8. jūnija Lēmumam Nr. 78/2004, ar ko groza EEZ līguma XIV pielikumu (Konkurence), 21. protokolu (par uzņēmumiem piemērojamo konkurences noteikumu īstenošanu), 22. protokolu (attiecībā uz terminu “uzņēmums” un “apgrozījums” definīciju (56. pants)) un 24. protokolu (par sadarbību uzņēmumu koncentrācijas kontroles jomā) ( OV L 219, 19.6.2004 )

70

 

*

Labojums EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 8. jūnija Lēmumam Nr. 79/2004, ar ko groza EEZ līguma XIV pielikumu (Konkurence), 21. protokolu (par uzņēmumiem piemērojamo konkurences noteikumu īstenošanu) un 24. protokolu (par sadarbību uzņēmumu koncentrācijas kontroles jomā) ( OV L 219, 19.6.2004 )

70

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem

s3

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top