EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:241:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 241, 2004. gada 13. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 241

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 13. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1272/2004 (2004. gada 12. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1273/2004 (2004. gada 12. jūlijs), ar ko atliek galīgo datumu dažu laukaugu sējai dažās vietās Kopienā 2004./2005. tirdzniecības gadā

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1274/2004 (2004. gada 12. jūlijs), ar ko nosaka pārejas posma pasākumus 25 000 tonnu kviešu un 10 000 tonnu kukurūzas maksimālā daudzuma pārdošanai no Slovākijas valsts drošības rezervēm

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1275/2004 (2004. gada 12. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2692/89, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus rīsu eksportam uz Reinjonu attiecībā uz subsīdijas apjoma labošanu, kad tirdzniecības gada beigās pastāv nelobītu rīsu intervences cenas starpība

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1276/2004 (2004. gada 12. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 204/2004 par pastāvīgas izsoles atklāšanu Itālijas starpniecības organizācijas uzglabāšanā esošās 1998. un 1999. gada rīsu ražas tālākpārdošanai Eiropas Kopienas tirgū

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1277/2004 (2004. gada 12. jūlijs), ar kuru 37. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar ko nosaka konkrētus, īpašus, ierobežojošus, pret noteiktām personām un organizācijām, kuras saistītas ar Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida tīklu un Taliban, vērstus pasākumus un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1278/2004 (2004. gada 12. jūlijs) par pikšu zvejas apturēšanu attiecībā uz tiem kuģiem, kas brauc ar Beļģijas karogu

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1279/2004 (2004. gada 12. jūlijs), ar ko groza Regulā (EK) Nr. 1226/2004 noteiktās eksporta kompensācijas par balto cukuru un neapstrādātu jēlcukuru

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1280/2004 (2004. gada 12. jūlijs), ar ko groza Regulā (EK) Nr. 1171/2004 noteiktās eksporta kompensācijas attiecībā uz neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1281/2004 (2004. gada 12. jūlijs), ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

19

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/544/EK:
Padomes lēmums (2004. gada 21. jūnijs) attiecībā uz Eiropas Konvencijas par dzīvnieku aizsardzību starptautiskajā transportā parakstīšanu (pārskatīts)

21

European Convention for the Protection of Animals during International Transport (revised)

22

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

44

 

 

Komisija

 

*

2004/545/EK:
Komisijas lēmums (2004. gada 8. jūlijs) par radiofrekvenču spektra saskaņošanu 79 GHz diapazonā automobiļu šaura diapazona radariekārtu izmantošanai Kopienā (paziņots ar dokumenta numuru K(2004) 2591)
 ( 1 )

66

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

*

2004/546/EK:
Eiropas Centrālās bankas pamatnostādne (2004. gada 1. jūlijs) par rezervju pārvaldības pakalpojumiem eiro valūtā, ko Eirosistēma sniedz ārpus Eiropas Savienības esošo valstu centrālajām bankām, ārpus Eiropas Savienības esošajām valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām (ECB/2004/13)

68

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top