EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:164:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 164, 2018. gada 8. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 164

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 8. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Reģionu komiteja

 

RK 126. plenārā sesija, 30.11.2017.–1.12.2017.

2018/C 164/01

Eiropas Reģionu komitejas rezolūcija par Eiropas Komisijas 2018. gada darba programmu pirms Kopīgās deklarācijas par ES likumdošanas prioritātēm 2018. gadā

1

 

ATZINUMI

 

Reģionu komiteja

 

RK 126. plenārā sesija, 30.11.2017.–1.12.2017.

2018/C 164/02

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Pārdomu dokuments par ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) padziļināšanu līdz 2025. gadam”

7

2018/C 164/03

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Makroreģionālo stratēģiju īstenošana”

11

2018/C 164/04

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “2017. gada ziņojums par ES pilsonību”

19

2018/C 164/05

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Skolu un augstākās izglītības modernizācija Eiropā”

24

2018/C 164/06

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Vietējais un reģionālais skatījums uz publiskā sektora inovācijas veicināšanu ar digitālu risinājumu palīdzību”

34

2018/C 164/07

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Aprūpes sistēmu deinstitucionalizācija vietējā un reģionālajā līmenī”

39

2018/C 164/08

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Lauku apvidu atdzīvināšana, veidojot viedus ciematus”

45

2018/C 164/09

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Eiropas Komisijas 2016. gada ziņojums par konkurences politiku”

50

2018/C 164/10

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Ceļā uz Eiropas mājokļu programmu”

57


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

REĢIONU KOMITEJA

 

RK 126. plenārā sesija, 30.11.2017.–1.12.2017.

2018/C 164/11

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Vecāku un aprūpētāju darba un privātās dzīves līdzsvars”

62

2018/C 164/12

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Atkritumu pārvēršanas enerģijā loma aprites ekonomikā”

73

2018/C 164/13

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Atlantijas reģiona jūrlietu stratēģijas rīcības plāns “Nodrošinot pārdomātu, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi””

77

2018/C 164/14

Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Tiesību akti, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana”

82


LV

 

Top