EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:402:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 402, 2017. gada 27. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 402

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 27. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 402/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 402/02

Lieta C-567/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 5. oktobra spriedums (Vilniaus apygardos teismas (Lietuva) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – UAB “LitSpecMet”/UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiski būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi — Direktīva 2004/18/EK — 1. panta 9. punkts — “Līgumslēdzējas iestādes” jēdziens — Sabiedrība, kuras kapitāls pieder līgumslēdzējai iestādei — Grupas iekšējie darījumi

2

2017/C 402/03

Apvienotās lietas C-24/16 un C-25/16: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 27. septembra spriedums (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Intelektuālais īpašums — Regula (EK) Nr. 6/2002 — 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts, 79. panta 1. punkts, kā arī 82., 83., 88. un 89. pants — Prasība attiecībā uz pārkāpumu — Ar Kopienas dizainparaugu piešķirto tiesību ierobežojumi — Jēdziens “citēšana” — Regula (EK) Nr. 44/2001 — 6. panta 1. punkts — Jurisdikcija attiecībā uz līdzatbildētāju, kura domicils atrodas ārpus tiesas atrašanās vietas dalībvalsts — Kopienas dizainparaugu tiesu jurisdikcijas teritoriālais tvērums — Regula (EK) Nr. 864/2007 — 8. panta 2. punkts — Prasījumiem izdot rīkojumus attiecībā uz sankcijām un citiem pasākumiem piemērojamais likums

3

2017/C 402/04

Lieta C-73/16: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 27. septembra spriedums (Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Peter Puškár/Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 7., 8. un 47. pants — Direktīva 95/46/EK — 1., 7. un 13. pants — Personas datu apstrāde — LES 4. panta 3. punkts — Saraksta ar personas datiem izveidošana — Mērķis — Nodokļa iekasēšana — Krāpšanas apkarošana nodokļu jomā — Pārbaude tiesā — Pamatbrīvību un pamattiesību aizsardzība — Iespējas celt prasību tiesā pakļaušana nosacījumam par iepriekšēju administratīvu sūdzību — Šī saraksta kā pierādījuma pieļaujamība — Personas datu apstrādes likumības nosacījumi — Sabiedrības interesēs realizējama datu apstrādātāja uzdevuma izpilde

4

2017/C 402/05

Lieta C-164/16: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 4. oktobra spriedums (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Direktīva 2006/112/EK — 14. panta 2. punkta b) apakšpunkts — Preču piegāde — Mehāniskie transportlīdzekļi — Nomas un finansēšanas līgums ar izpirkšanas iespēju

5

2017/C 402/06

Lieta C-273/16: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 4. oktobra spriedums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Agenzia delle Entrate/Federal Express Europe Inc. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Sestā direktīva 77/388/EEK — Direktīva 2006/112/EK — Atbrīvojums no PVN — 86. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 144. pants — Nelielas vērtības vai nekomerciāla rakstura preču atbrīvojums no ievedmuitas nodokļa — Ar preču ievešanu saistītu pakalpojumu atbrīvojums no nodokļa — Valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram ar PVN tiek apliktas nelielas vērtības dokumentu pārvadāšanas izmaksas, lai gan tām ir papildraksturs attiecībā pret precēm, ko neapliek ar nodokli

6

2017/C 402/07

Lieta C-341/16: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 5. oktobra spriedums (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Hanssen Beleggingen BV/Tanja Prast-Knipping Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās un komerclietās — Regula (EK) Nr. 44/2001 — Jurisdikcija — 2. panta 1. punkts — Atbildētāja domicila tiesu jurisdikcija — 22. panta 4. punkts — Ekskluzīva kompetence attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību reģistrāciju vai likumību — Tiesvedība nolūkā noteikt, vai persona ir pamatoti reģistrēta kā preču zīmes īpašniece

6

2017/C 402/08

Lieta C-437/16 P: Tiesas (devītā palāta) 2017. gada 5. oktobra spriedums – Wolf Oil Corp./Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), SCT Lubricants UAB Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību — Vārdiska preču zīme “CHEMPIOIL” — Agrāka grafiska preču zīme “CHAMPION” — Iebildumu noraidījums

7

2017/C 402/09

Lieta C-405/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2017. gada 24. aprīļa rīkojumu lietā T-814/16 Krassimira Georgieva Mladenova/Eiropas Parlaments, 2017. gada 4. jūlijā iesniedza Krassimira Georgieva Mladenova

7

2017/C 402/10

Lieta C-492/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 11. augustā iesniedza Landgericht Tübingen (Vācija) – Südwestrundfunk/Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte

8

2017/C 402/11

Lieta C-493/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 15. augustā iesniedza Bundesverfassungsgericht (Vācija) – Heinrich Weiss u.c.

9

2017/C 402/12

Lieta C-511/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 21. augustā iesniedza Fővárosi Törvényszék (Ungārija) – Lintner Györgyné/UniCredit Bank

11

2017/C 402/13

Lieta C-527/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 5. septembrī iesniedza Bundespatentgericht (Vācija) – LN

11

2017/C 402/14

Lieta C-532/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 11. septembrī iesniedza Landgericht Hamburg (Vācija) – Wolfgang Wirth u.c./Thomson Airways Ltd.

12

2017/C 402/15

Lieta C-540/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 15. septembrī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Vācijas Federatīvā Republika/Adel Hamed

13

2017/C 402/16

Lieta C-541/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 15. septembrī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Vācijas Federatīvā Republika/Amar Omar

14

2017/C 402/17

Lieta C-544/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2017. gada 19. jūlija rīkojumu lietā T-812/14 BPC Lux 2 Sàrl u.c./Eiropas Komisija 2017. gada 18. septembrī iesniedza BPC Lux 2 Sàrl u.c.

15

2017/C 402/18

Lieta C-554/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 21. septembrī iesniedza Svea hovrätt (Zviedrija) – Rebecka Jonsson/Société du Journal L’Est Républicain

15

2017/C 402/19

Lieta C-555/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 22. septembrī iesniedza Østre Landsret (Dānija) – 2M-Locatel A/S/Skatteministeriet

16

2017/C 402/20

Lieta C-557/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 22. septembrī iesniedza Raad van State (Nīderlande) – Y. Z. u. c., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

17

2017/C 402/21

Lieta C-567/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 26. septembrī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – UAB “Bene Factum”/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

17

2017/C 402/22

Lieta C-571/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 28. septembrī iesniedza Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) – Openbaar Ministerie/Samet Ardic

18

2017/C 402/23

Lieta C-591/17: Prasība, kas celta 2017. gada 12. oktobrī – Austrijas Republika/Vācijas Federatīvā Republika

18

2017/C 402/24

Lieta C-347/15: Tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 29. augusta rīkojums – Eiropas Komisija/Austrijas Republika

19

2017/C 402/25

Lieta C-592/16: Tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 14. septembra rīkojums (Cour d'appel de Mons (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL/État belge

20

2017/C 402/26

Lieta C-130/17: Tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 11. septembra rīkojums – Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika

20

 

Vispārējā tiesa

2017/C 402/27

Lieta T-211/14 RENV: Vispārējās tiesas 2017. gada 10. oktobra spriedums – Klement/EUIPO – Bullerjan (Krāsns forma) Eiropas Savienības preču zīme — Atcelšanas process — Eiropas Savienības trīsdimensiju preču zīme — Krāsns forma — Preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Preču zīmes izmantošanas raksturs — Forma, kas atšķiras elementos, kuri nemaina atšķirtspēju

21

2017/C 402/28

Lieta T-233/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 10. oktobra spriedums – Cofra/EUIPO – Armand Thiery (“1841”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “1841” — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “AD-1841-TY” — Relatīvs atteikuma pamats — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Papildu pierādījumu ņemšana vērā — Regulas (EK) Nr. 207/2009 57. panta 2. punkts un 76. panta 2. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 64. panta 2. punkts un 95. panta 2. punkts) — Regulas (EK) Nr. 2868/95 40. noteikuma 6. punkts (tagad – Deleģētās regulas (ES) 2017/1430 19. panta 2. punkts) — Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunkts (tagad – Regulas 2017/1001 18. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunkts) — Sajaukšanas iespēja — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

22

2017/C 402/29

Lieta T-435/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 10. oktobra spriedums – Kolachi Raj Industrial/Komisija Dempings — No Kambodžas, Pakistānas un Filipīnām nosūtītu velosipēdu imports — Galīgā antidempinga maksājuma, ko piemēro Ķīnas izcelsmes velosipēdu importam, attiecināšana uz šo importu — Īstenošanas regula (ES) 2015/776 — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 13. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts — Montāžas darbības — Velosipēda detaļu cilme un izcelsme — Izcelsmes sertifikāti — Nepietiekams pierādījuma spēks — Velosipēda detaļu ražošanas izmaksas

23

2017/C 402/30

Lieta T-670/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 11. oktobra spriedums – Osho Lotus Commune/EUIPO – Osho International Foundation (“OSHO”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “OSHO” — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstoša rakstura neesamība — Atšķirtspēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts) — Pretrunas sabiedriskajai kārtībai neesamība — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta f) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta f) apakšpunkts)

24

2017/C 402/31

Lieta T-184/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 6. oktobra spriedums – NRJ Group/EUIPO – Sky International (“SKY ENERGY”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “SKY ENERGY” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “NRJ” — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

24

2017/C 402/32

Lieta T-281/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 10. oktobra spriedums – Solelec u.c./Parlaments Publiski būvdarbu līgumi — Iepirkuma procedūra — Elektrības darbi (augstsprieguma strāva) Parlamenta Konrad Adenauer ēkas Luksemburgā paplašināšanas un renovācijas projekta ietvaros — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Atlases kritēriji — Tehniskās un profesionālās iespējas — Piešķiršanas kritēriji — Pārmērīgi zemas cenas piedāvājums — Iepirkuma līguma vērtība

25

2017/C 402/33

Lieta T-316/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 12. oktobra spriedums – Moravia Consulting/EUIPO – Citizen Systems Europe (“SDC-554S”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “SDC-554S” reģistrācijas pieteikums — Agrāka nereģistrēta valsts vārdiska preču zīme “SDC-554S” — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 4. punkts) — Pierādījumi par valsts tiesību saturu — Regulas (EK) Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. punkta d) apakšpunkts (tagad – Deleģētās regulas (ES) 2017/1430 7. panta 2. punkta d) apakšpunkts) — Pierādījumu sniegšana pirmo reizi apelācijas padomē — Apelācijas padomes rīcības brīvība — Regulas Nr. 207/2009 76. panta 2. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 95. panta 2. punkts)

26

2017/C 402/34

Lieta T-317/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 12. oktobra spriedums – Moravia Consulting/EUIPO – Citizen Systems Europe (“SDC-888TII RU”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “SDC-888TII RU” reģistrācijas pieteikums — Agrāka nereģistrēta valsts vārdiska preču zīme “SDC-888TII RU” — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 4. punkts) — Pierādījumi, kas pierāda valsts tiesību saturu — Regulas (EK) Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. punkta d) apakšpunkts (tagad – Deleģētās regulas (ES) 2017/1430 7. panta 2. punkta d) apakšpunkts) — Pierādījumu sniegšana pirmo reizi apelācijas padomē — Apelācijas padomes rīcības brīvība — Regulas Nr. 207/2009 76. panta 2. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 95. panta 2. punkts)

27

2017/C 402/35

Lieta T-318/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 12. oktobra spriedums – Moravia Consulting/EUIPO – Citizen Systems Europe (“SDC-444S”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “SDC-444S” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska nereģistrēta preču zīme “SDC-444S” — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts (tagad – Regulas (ES) Nr. 2017/1001 8. panta 4. punkts) — Pierādījumi, kas pierāda valsts tiesību saturu — Regulas (EK) Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. punkta d) apakšpunkts (tagad – Deleģētās regulas (ES) 2017/1430 7. panta 2. punkta d) apakšpunkts) — Pierādījumu sniegšana pirmo reizi apelācijas padomē — Apelācijas padomes rīcības brīvība — Regulas Nr. 207/2009 76. panta 2. punkts (tagad – Regulas (ES) Nr. 2017/1001 95. panta 2. punkts)

28

2017/C 402/36

Lieta T-382/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 10. oktobra spriedums – Asna/EUIPO – Wings Software (“ASNA WINGS”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “ASNA WINGS” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Beniluksa vārdiska preču zīme “WINGS” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) Nr. 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts (tagad – Regulas (ES) Nr. 2017/1001 47. panta 2. un 3. punkts) — Pierādījumi, kas pirmo reizi iesniegti Vispārējā tiesā

28

2017/C 402/37

Lieta T-386/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 6. oktobra spriedums – Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo/EUIPO – Zanini Porte (“silente PORTE & PORTE”) Eiropas Savienības preču zīme — Atcelšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme “silente PORTE & PORTE” — Faktiska izmantošana — Izmantošanas vieta — Izmantošanas raksturs — Izmantošana, ko veic trešā persona — Paziņojums par atcelšanu — Tiesības uz aizstāvību — Regulas (EK) Nr. 207/2009 75. un 76. pants — Regulas Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts

29

2017/C 402/38

Lieta T-434/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. oktobra spriedums – Sensi Vigne & Vini/EUIPO – El Grifo (“CONTADO DEL GRIFO”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “CONTADO DEL GRIFO” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “EL GRIFO” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

30

2017/C 402/39

Lieta T-572/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. oktobra spriedums – Brouillard/Komisija Civildienests — Pieņemšana darbā — Paziņojums par konkursu — Atklāts konkurss EPSO/AD/306/15 — Franču valodas juristi lingvisti Eiropas Savienības Tiesā — Kandidatūras iesniegšana tiešsaistē — Priekšatlase, pamatojoties uz kvalifikāciju — Pieprasītie diplomi — Izglītības līmenis, kas atbilst pabeigtai juridiskai izglītībai, kas iegūta augstākās izglītības iestādē Beļģijā, Francijā vai Luksemburgā — Master 2 (maģistra grāda diploms) tiesību zinātnē, ekonomikā un vadības zinībās, privāttiesību novirzienā, specialitātē jurists lingvists — Izsniegšana pēc “iegūtās pieredzes apliecināšanas” — Nepielaišana piedalīties konkursa pārbaudījumos — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasības pieteikuma saturs — Nepieņemamība — Profesionālās spējas — Prasība par pabeigtu juridisko izglītību — Diplomu atzīšana

30

2017/C 402/40

Lieta T-656/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 3. oktobra spriedums – PM/ECHA REACH — Maksājums par vielas reģistrāciju — MVU piešķirts samazinājums — Uzņēmuma lieluma noteikšana — ECHA veikta uzņēmuma deklarācijas pārbaude — Lūgums iesniegt informāciju, kas pierāda MVU statusu — Lēmums, ar ko uzlikts administratīvs maksājums

31

2017/C 402/41

Lieta T-704/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 17. oktobra spriedums – Murka/EUIPO (“SCATTER SLOTS”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “SCATTER SLOTS” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) Nr. 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts) — Izmantošanas rezultātā iegūta atšķirtspēja — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts (tagad – Regulas (ES) Nr. 2017/1001 7. panta 3. punkts)

32

2017/C 402/42

Lieta T-878/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 6. oktobra spriedums – Karelia/EUIPO (“KARELIA”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “KARELIA” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts)

32

2017/C 402/43

Lieta T-737/14 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 28. septembra rīkojums – Vnesheconombank/Padome Pagaidu noregulējums — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojošie pasākumi saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība

33

2017/C 402/44

Lieta T-170/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 11. oktobra rīkojums – Guardian Glass España, Central Vidriera/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Dalībvalsts teritoriālas vienības piešķirtas nodokļu priekšrocības — Lēmums, ar kuru valsts atbalsta shēma atzīta par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Lēmuma izpilde — Pienākums pārbaudīt saņēmēju individuālo situāciju — Komisijas nostājas neformulēšana — Nepārsūdzams akts — Nepieņemamība

34

2017/C 402/45

Lieta T-207/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. septembra rīkojums – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Akti, kas nekad nav tikuši pieņemti — Pieteikums par tiesvedības izbeigšanu pirms sprieduma taisīšanas — Lūgums interpretēt prasības pieteikumu kā tādu, kas attiecas uz citu aktu, nevis apstrīdētajiem aktiem — Noraidīšana — Acīmredzama nepieņemamība

34

2017/C 402/46

Lieta T-366/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 27. septembra rīkojums – Gaki/Eiropols Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus — Formas prasību neievērošana — Prasības izdot rīkojumu — Acīmredzama nepieņemamība — Acīmredzama kompetences neesamība — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

35

2017/C 402/47

Lieta T-841/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 10. oktobra rīkojums – Alex/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Pilsētu attīstības projekta finansējums — Sūdzība — Iepriekšējās izmeklēšanas procedūra — Komisijas lēmums, ar kuru konstatēta valsts atbalsta neesamība — Prasība, kurā apstrīdēta Komisijas lēmuma pamatotība — Individuāla skāruma neesamība — Nepieņemamība

36

2017/C 402/48

Lieta T-211/17 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 29. septembra rīkojums – Amplexor Luxembourg/Komisija Pagaidu noregulējums — Publiski pakalpojumu līgumi — Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu — Steidzamības neesamība

36

2017/C 402/49

Lieta T-244/17 R II: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 19. septembra rīkojums – António Conde & Companhía/Komisija Pagaidu pasākumi — Zvejas kuģis — Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācija — Pieņemamība — Jauni fakti — Apstākļu maiņa — Pieteikums par pagaidu noregulējumu — Intereses neesamība

37

2017/C 402/50

Lieta T-579/17 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja vietnieka 2017. gada 26. septembra rīkojums – Wall Street Systems UK/ECB Pagaidu noregulējums — Publiski pakalpojumu līgumi — Iepirkuma procedūra — Likvīdu līdzekļu pārvaldes sistēmas piegāde — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība

37

2017/C 402/51

Lieta T-156/17: Prasība, kas celta 2017. gada 11. septembrī – L/Parlaments

38

2017/C 402/52

Lieta T-520/17: Prasība, kas celta 2017. gada 6. augustā – Gestvalor 2040 u.c./VNV

39

2017/C 402/53

Lieta T-553/17: Prasība, kas celta 2017. gada 16. augustā – Cambra Abaurrea/Parlaments un citi

39

2017/C 402/54

Lieta T-585/17: Prasība, kas celta 2017. gada 29. augustā – Alonso Goñi un citi/VNV

40

2017/C 402/55

Lieta T-596/17: Prasība, kas celta 2017. gada 4. septembrī – Balti Gaas/Komisija

41

2017/C 402/56

Lieta T-617/17: Prasība, kas celta 2017. gada 7. septembrī – Vialto Consulting/Komisija

42

2017/C 402/57

Lieta T-620/17: Prasība, kas celta 2017. gada 8. septembrī – Teollisuuden Voima/Komisija

43

2017/C 402/58

Lieta T-642/17: Prasība, kas celta 2017. gada 21. septembrī – González Buñuel u.c./VNV

44

2017/C 402/59

Lieta T-648/17: Prasība, kas celta 2017. gada 22. septembrī – Dadimer u.c./VNV

45

2017/C 402/60

Lieta T-649/17: Prasība, kas celta 2017. gada 25. septembrī – ViaSat/Komisija

45

2017/C 402/61

Lieta T-651/17: Prasība, kas celta 2017. gada 22. septembrī – Sata/EUIPO – Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Krāsošanas pulverizators)

46

2017/C 402/62

Lieta T-655/17: Prasība, kas celta 2017. gada 25. septembrī – Inditex/EUIPO – Ansell (“ZARA TANZANIA ADVENTURES”)

47

2017/C 402/63

Lieta T-656/17: Prasība, kas celta 2017. gada 25. septembrī – Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Jacob (“Dr. Jacob’s essentials”)

48

2017/C 402/64

Lieta T-658/17: Prasība, kas celta 2017. gada 21. septembrī – Stichting Against Child Trafficking/OLAF

48

2017/C 402/65

Lieta T-665/17: Prasība, kas celta 2017. gada 27. septembrī – China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (“CCB”)

49

2017/C 402/66

Lieta T-672/17: Prasība, kas celta 2017. gada 25. septembrī – Mamas and Papas/EUIPO – Wall-Budden (aizsargapmales bērnu gultiņām)

50

2017/C 402/67

Lieta T-676/17: Prasība, kas celta 2017. gada 2. oktobrī – UN/Komisija

51

2017/C 402/68

Lieta T-681/17: Prasība, kas celta 2017. gada 2. oktobrī – Khadi and Village Industries Commission/EUIPO – BNP Best Natural Products (“Khadi”)

52

2017/C 402/69

Lieta T-682/17: Prasība, kas celta 2017. gada 2. oktobrī – Khadi and Village Industries Commission/EUIPO – BNP Best Natural Products (“khadi Naturprodukte aus Indien”)

52

2017/C 402/70

Lieta T-683/17: Prasība, kas celta 2017. gada 2. oktobrī – Khadi and Village Industries Commission/EUIPO – BNP Best Natural Products (“Khadi Ayurveda”)

53

2017/C 402/71

Lieta T-691/17: Prasība, kas celta 2017. gada 28. septembrī – hoechstmass Balzer/EUIPO (Mērlentes forma)

54

2017/C 402/72

Lieta T-694/17: Prasība, kas celta 2017. gada 10. oktobrī – Link Entertainment/EUIPO – Sandra García-Sanjuan Machado (“SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS”)

55

2017/C 402/73

Lieta T-74/17: Vispārējās tiesas 2017. gada 2. oktobra rīkojums – Danjaq/EUIPO – Formosan (“Shaken, not stirred”)

55


 

Labojumi

2017/C 402/74

Labojums Oficiālajā Vēstnesī publicētajā paziņojumā lietā T-499/17 ( OV C 330, 2.10.2017. )

56

2017/C 402/75

Labojums Oficiālajā Vēstnesī publicētajā paziņojumā lietā T-501/17 ( OV C 338, 9.10.2017. )

57


LV

 

Top