EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:366:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 366, 2013. gada 14. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.366.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 366

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 14. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2013/C 366/1

Komisijas paziņojums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK paredzētās atbilstošās robežvērtības ( 1 )

1

2013/C 366/2

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6984 – EPH/Stredoslovenská Energetika) ( 1 )

3


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2013/C 366/3

Euro maiņas kurss

4

2013/C 366/4

Komisijas paziņojums par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004

5

2013/C 366/5

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

10

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2013/C 366/6

To valsts iestāžu saraksts, kuras noteiktas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu, 29. panta 2. punktu

11

2013/C 366/7

To valsts iestāžu saraksts, kuras izraudzītas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu, 30. panta 3. punktu

28

2013/C 366/8

Informatīvs paziņojums – Padomes Regula (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei: informācija par pasākumiem, ko dalībvalstis pieņēmušas atbilstoši 8. pantam

33


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2013/C 366/9

Paziņojums par konkrētu antidempinga pasākumu gaidāmajām termiņa beigām

35

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2013/C 366/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.7041 – Clariant/Tasnee/JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

36

2013/C 366/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.7126 – Hellman & Friedman/Scout24) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

37

2013/C 366/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.7072 – TF1/Sodexo/STS Evènements JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

38

2013/C 366/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.7121 – E.ON Sverige/SEAS-NVE Holding/E.ON Vind Sverige) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

39


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top