EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:227:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 227, 2012. gada 28. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.227.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 227

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 28. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2012/C 227/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 217, 21.7.2012.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2012/C 227/02

Lieta C-542/09: Tiesas (otrā palāta) 2012. gada 14. jūnija spriedums — Eiropas Komisija/Nīderlandes Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Personu brīva pārvietošanās — Migrējošu darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu piekļuve izglītībai — Finansējums augstākās izglītības iegūšanai ārpus attiecīgās dalībvalsts teritorijas — Nosacījums par dzīvesvietu)

2

2012/C 227/03

Lieta C-533/10: Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 14. jūnija spriedums (Tribunal d'instance de Roubaix (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA/Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes (Kopienas Muitas kodekss — 236. panta 2. punkts — Maksājumu, kas nav maksājami pēc likuma, atmaksa — Termiņš — Regula (EK) Nr. 2398/97 — Galīgs antidempinga maksājums attiecībā uz Ēģiptes, Indijas un Pakistānas izcelsmes kokvilnas gultasveļas importu — Regula (EK) Nr. 1515/2001 — Antidempinga maksājumu, kas iekasēti saskaņā ar regulu, kura vēlāk atzīta par spēkā neesošu, atmaksa — “Nepārvaramas varas” jēdziens — Ievedmuitas nodokļa atmaksāšanas pienākuma rašanās brīdis)

2

2012/C 227/04

Lieta C-606/10: Tiesas (otrā palāta) 2012. gada 14. jūnija spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE)/Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration (Regula (EK) Nr. 562/2006 — Kopienas Kodekss par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) — 13. pants — Trešo valstu valstspiederīgie, kuriem ir pagaidu uzturēšanās atļauja — Valsts tiesiskais regulējums, ar ko šiem valstspiederīgajiem ir aizliegts atkārtoti ieceļot tās dalībvalsts teritorijā, kas ir izsniegusi pagaidu uzturēšanās atļauju, ja nav atkārtotas ieceļošanas vīzas — Jēdziens “atkārtotas ieceļošanas vīza” — Iepriekšēja administratīvā prakse, kas atļāva atkārtotu ieceļošanu bez atkārtotas ieceļošanas vīzas — Pārejas pasākumu nepieciešamība — Neesamība)

3

2012/C 227/05

Apvienotās lietas C-611/10 un C-612/10: Tiesas (virspalāta) 2012. gada 12. jūnija spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Waldemar Hudzinski/Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse (C-611/10), Jaroslaw Wawrzyniak/Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse (C-612/10) (Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — 14. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 14.a panta 1. punkta a) apakšpunkts — LESD 45. un 48. pants — Pagaidu darbs dalībvalstī, kas nav tā, kuras teritorijā darbs parasti tiek veikts — Ģimenes pabalsti — Piemērojamie tiesību akti — Dalībvalsts, kurā tiek veikts pagaidu darbs, bet kura nav kompetentā valsts, iespēja piešķirt pabalstus bērniem — Valsts tiesību normās paredzēta noteikuma par pārklāšanās novēršanu piemērošana, izslēdzot šo pabalstu gadījumā, ja citā valstī tiek saņemts pielīdzināms pabalsts)

4

2012/C 227/06

Lieta C-618/10: Tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 14. jūnija spriedums (Audiencia Provincial de Barcelona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Banco Español de Crédito, SA/Joaquín Calderón Camino (Direktīva 93/13/EEK — Patērētāju līgumi — Negodīgs noteikums par nokavējuma procentiem — Maksājuma rīkojuma procedūra — Valsts tiesas pilnvaras)

5

2012/C 227/07

Lieta C-158/11: Tiesas (otrā palāta) 2012. gada 14. jūnija spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Auto 24 SARL/Jaguar Land Rover France SAS (Konkurence — LESD 101. pants — Mehānisko transportlīdzekļu nozare — Regula (EK) Nr. 1400/2002 — Grupāls atbrīvojums — Selektīva izplatīšanas sistēma — Jēdziens “īpaši kritēriji” attiecībā uz kvantitatīvu selektīvo izplatīšanas sistēmu — Lēmums neizsniegt licenci jaunu transportlīdzekļu izplatītājam — Precīzu, objektīvu, samērīgu un nediskriminējošu kvantitatīvo atlases kritēriju neesamība)

5

2012/C 227/08

Lieta C-355/11: Tiesas (sestā palāta) 2012. gada 14. jūnija spriedums (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — G. Brouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Direktīva 91/629/EEK — Obligātie standarti teļu aizsardzībai — Regula (EK) Nr. 1782/2003 — Tiešā atbalsta shēmu kopīgi noteikumi kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros — Valsts tiesību akti, ar kuriem transponē Direktīvu 91/629/EEK un kurā reglamentējošās prasības ir atzītas par piemērojamām it īpaši izmantošanai par piena lopiem paredzēto teļu turēšanai)

6

2012/C 227/09

Lieta C-474/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2011. gada 15. jūlija rīkojumu lietā T-185/11 Smanor SA/Eiropas Komisija, Eiropas ombuds 2011. gada 19. septembrī iesniedza Smanor SA

6

2012/C 227/10

Lieta C-118/12 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 16. decembra spriedumu lietā T-291/04 Enviro Tech Europe Ltd, Enviro Tech International, Inc./Eiropas Komisija 2012. gada 5. martā iesniedza Enviro Tech Europe Ltd

6

2012/C 227/11

Lieta C-194/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 26. aprīlī iesniedza Juzgado de lo Social no 1 de Benidorm (Spānija) — Concepción Maestre García/Centros Comerciales CARREFOUR S.A.

7

2012/C 227/12

Lieta C-204/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 30. aprīlī iesniedza Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Beļģija) — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

7

2012/C 227/13

Lieta C-205/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 30. aprīlī iesniedza Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Beļģija) — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

8

2012/C 227/14

Lieta C-206/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 30. aprīlī iesniedza Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Beļģija) — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

9

2012/C 227/15

Lieta C-207/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 30. aprīlī iesniedza Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Beļģija) — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

10

2012/C 227/16

Lieta C-208/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 30. aprīlī iesniedza Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Beļģija) — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

11

2012/C 227/17

Lieta C-226/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 14. maijā iesniedza Audiencia Provincial de Oviedo (Spānija) — Constructora Principado S.A./José Ignacio Menéndez Álvarez

12

2012/C 227/18

Lieta C-252/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 16. maijā iesniedza Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Apvienotā Karaliste) — Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd/Asda Stores Ltd

13

2012/C 227/19

Lieta C-260/12 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2012. gada 21. marta spriedumu lietā T-63/09 Volkswagen AG/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2012. gada 29. maijā iesniedza Volkswagen AG

13

2012/C 227/20

Lieta C-261/12 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2012. gada 27. marta spriedumu lietā T-420/10 Giorgio Armani/ITSB 2012. gada 29. maijā iesniedza Annunziata Del Prete

14

2012/C 227/21

Lieta C-274/12 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2012. gada 21. marta rīkojumu lietā T-228/10 Telefónica/Komisija 2012. gada 1. jūnijā iesniedza Telefónica SA

15

2012/C 227/22

Lieta C-288/12: Prasība, kas celta 2012. gada 8. jūnijā — Eiropas Komisija/Ungārija

15

 

Vispārējā tiesa

2012/C 227/23

Lieta T-159/09: Vispārējās tiesas 2012. gada 18. jūnija spriedums — Biofrescos/Komisija (Muitas savienība — Indonēzijas izcelsmes saldētas garneles — Nederīgas izcelsmes izziņas — Ievedmuitas nodokļa pēcmuitošanas piedziņa — Pieteikums par ievedmuitas nodokļa atlaišanu — Regulas (EEK) Nr. 2913/92 220. panta 2. punkta b) apakšpunkts un 239. pants)

17

2012/C 227/24

Lieta T-276/09: Vispārējās tiesas 2012. gada 21. jūnija spriedums — Kavaklidere-Europe/ITSB — Yakult Honsha (“Yakut”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Yakut” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “Yakult” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

17

2012/C 227/25

Lietas T-178/10, T-263/10 un T-265/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 21. jūnija spriedums — Spānija/Komisija (Spānijas īstenotās Kohēzijas fonda un ERAF darbības programmas — Starpposma maksājuma pieteikums — Par būtiskiem trūkumiem vadības un kontroles sistēmu darbībā liecinošu pierādījumu esamība — Samaksas termiņa apturēšanas pasākumi — Prasība atcelt tiesību aktu — Pieņemamība — Revīzijas stratēģija — Tiesiskā noteiktība — Tiesiskā paļāvība — Samērīgums)

17

2012/C 227/26

Lietas T-264/10 un T-266/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 21. jūnija spriedums — Spānijas/Komisija (Spānijas īstenotā Kohēzijas fonda un ERAF darbības programma (ESF darbības programma diskriminācijas izskaušanai 2007.-2013. gadā) — Starpposma maksājuma pieteikums — Lēmums apturēt samaksas termiņu būtisku trūkumu vadības un kontroles sistēmu darbībā dēļ — Prasība atcelt tiesību aktu — Pieņemamība — Regulas (EK) Nr. 1083/2006 87. panta 2. punkts)

18

2012/C 227/27

Lieta T-357/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 20. jūnija spriedums — Kraft Foods Schweiz Holding/ITSB — Compañía Nacional de Chocolates (“CORONA”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “CORONA” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes “KARUNA” un “KARŪNA” — Relatīvi atteikuma pamatojumi — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts)

18

2012/C 227/28

Lieta T-514/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 21. jūnija spriedums — Fruit of the Loom/ITSB — Blueshore Management (“FRUIT”) (Kopienas preču zīme — Atcelšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “FRUIT” — Neizmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

19

2012/C 227/29

Lieta T-557/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 19. jūnija spriedums — H.Eich/ITSB — Arav (“H.EICH”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “H.EICH” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “H SILVIAN HEACH” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

19

2012/C 227/30

Lieta T-234/11 P: Vispārējās tiesas 2012. gada 19. jūnija spriedums — Arango Jaramillo u.c./EIB (Apelācijas sūdzība — Civildienests — EIB personāls — Pensijas — Iemaksa pensiju shēmā — Pirmajā instancē celtās prasības kā acīmredzami nepieņemamas noraidīšana — Termiņš prasības celšanai — Nokavējums — Saprātīgs termiņš)

19

2012/C 227/31

Lieta T-206/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 12. jūnija rīkojums — Vesteda Groep/Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsta shēma, ko Nīderlande piešķīrusi sociālā mājokļa sabiedrībām — Esošs atbalsts — Lēmums, ar kuru apstiprina dalībvalsts uzņemtās saistības — Prasības atcelt tiesību aktu — Tiesības celt prasību — Nepieņemamība)

20

2012/C 227/32

Lieta T-527/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 16. decembra rīkojums — Google/ITSB — G-mail (“GMail”) (Kopienas preču zīme — Iebildumi — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

20

2012/C 227/33

Lieta T-118/11, T-123/11 un T-124/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 4. jūnija rīkojums — Attey u.c./Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi, kas veikti saistībā ar situāciju Kotdivuārā — Izslēgšana no attiecīgo personu saraksta — Prasība atcelt tiesību aktu — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

20

2012/C 227/34

Lieta T-203/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 18. jūnija rīkojums — Transports Schiocchet — Excursions/Padome un Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība — Autobusu pārvadājumu pakalpojumi dalībvalstu starpā — Regula (EEK) Nr. 684/92 — Pietiekami būtisks tādas tiesību normas pārkāpums, kas privātpersonām piešķir tiesības — Neesamība — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

21

2012/C 227/35

Lieta T-395/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 4. jūnija rīkojums — Elti/Eiropas Savienības delegācija Melnkalnē (Prasība atcelt tiesību aktu — Piegāžu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Melnkalnes valsts apraides sistēmas digitalizācija — Savienības delegācijas Melnkalnē lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu — Atbildētājas statusa neesamība — Nepieņemamība)

21

2012/C 227/36

Lieta T-656/11 R II: Pagaidu noregulējuma tiesneša 2012. gada 13. jūnija rīkojums — Morison Menon Chartered Accountants u.c./Padome (Pagaidu noregulējuma tiesvedība — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

22

2012/C 227/37

Lieta T-65/12 P: Vispārējās tiesas 2012. gada 12. jūnija rīkojums — Strack/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Rīkojums par lietas nodošanu — Lēmums, par kuru nevar iesniegt apelācijas sūdzību — Acīmredzami nepieņemama apelācijas sūdzība)

22

2012/C 227/38

Lieta T-212/12: Prasība, kas celta 2012. gada 21. maijā — Ålands Industrihus/Eiropas Komisija

22

2012/C 227/39

Lieta T-214/12: Prasība, kas celta 2012. gada 21. maijā — Indesit Company/ITSB — ILVE (“quadrio”)

23

2012/C 227/40

Lieta T-219/12: Prasība, kas celta 2012. gada 28. maijā — Saobraćajni institut CIP/Komisija

24

2012/C 227/41

Lieta T-222/12: Prasība, kas celta 2012. gada 24. maijā — National Trust for Scotland/ITSB — Comhairle na Eilean Siar (“ST KILDA”)

24

2012/C 227/42

Lieta T-223/12: Prasība, kas celta 2012. gada 28. maijā — Ntouvas/ESPKC

25

2012/C 227/43

Lieta T-225/12: Prasība, kas celta 2012. gada 29. maijā — Lidl Stiftung/ITSB — LĺDL MUSIC (“LIDL express”)

25

2012/C 227/44

Lieta T-226/12: Prasība, kas celta 2012. gada 29. maijā — Lidl Stiftung/ITSB — LĺDL MUSIC (“LIDL”)

26

2012/C 227/45

Lieta T-227/12: Prasība, kas celta 2012. gada 30. maijā — Saobraćajni institut CIP/Komisija

26

2012/C 227/46

Lieta T-229/12: Prasība, kas celta 2012. gada 25. maijā — Advance Magazine Publishers/ITSB — Eduardo López Cabré (“VOGUE”)

27

2012/C 227/47

Lieta T-231/12: Prasība, kas celta 2012. gada 30. maijā — Rocket Dog Brands/ITSB — Julius-K9 (“JULIUS K9”)

27

2012/C 227/48

Lieta T-241/12: Prasība, kas celta 2012. gada 4. jūnijā — Versalis/Komisija

28

2012/C 227/49

Lieta T-248/12: Prasība, kas celta 2012. gada 8. jūnijā — Fuhr/Komisija

28

2012/C 227/50

Lieta T-251/12: Prasība, kas celta 2012. gada 6. jūnijā — EGL u.c./Komisija

29

2012/C 227/51

Lieta T-252/12: Prasība, kas celta 2012. gada 11. jūnijā — Gretsch-Unitas/Komisija

30

2012/C 227/52

Lieta T-254/12: Prasība, kas celta 2012. gada 11. jūnijā — Kühne+Nagel International u.c./Komisija

31

2012/C 227/53

Lieta T-256/12: Prasība, kas celta 2012. gada 13. jūnijā — Hautau/Komisija

31

2012/C 227/54

Lieta T-257/12: Prasība, kas celta 2012. gada 11. jūnijā — Siegenia un Noraa/Komisija

32

2012/C 227/55

Lieta T-259/12: Prasība, kas celta 2012. gada 11. jūnijā — Alban Giacomo/Komisija

33

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2012/C 227/56

Lieta F-31/10: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 13. jūnija spriedums — Guittet/Komisija (Civildienests — Bijušais ierēdnis — Sociālais nodrošinājums — Nelaimes gadījums — Civildienesta noteikumu 73. panta piemērošanas procedūras izbeigšana — Aprēķina tabulas, kas pievienota noteikumu par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu un arodslimību risku jaunajai redakcijai, piemērošana laikā — Procesa ilgums)

35

2012/C 227/57

Lieta F-61/10: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2012. gada 16. maija spriedums — AF/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Lūgums sniegt palīdzību — Psiholoģiska vardarbība un diskriminējoša attieksme — Kļūda vērtējumā)

35

2012/C 227/58

Lieta F-63/10: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 13. jūnija spriedums — BL/Eiropas Komisija (Civildienests — Bijušais ierēdnis — Sociālais nodrošinājums — Nelaimes gadījums — Civildienesta noteikumu 73. panta piemērošanas procedūras izbeigšana — Aprēķina tabulas, kas pievienota noteikumu par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu un arodslimību risku jaunajai redakcijai, piemērošana laikā — Procesa ilgums)

35

2012/C 227/59

Lieta F-41/11: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 13. jūnija spriedums — Mocová/Komisija (Civildienests — Pagaidu darbinieki — Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana — Rīcības brīvība — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. pants — OLAF ģenerāldirektora 2005. gada 30. jūnija lēmuma par jaunu politiku attiecībā uz OLAF pagaidu darbinieku pieņemšanu darbā un nodarbinātību 4. pants — Pagaidu darbinieka darba līgumu maksimālais ilgums)

36

2012/C 227/60

Lieta F-63/11: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 13. jūnija spriedums — Macchia/Komisija (Civildienests — Pagaidu darbinieki — Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana — Administrācijas rīcības brīvība — Rūpības pienākums — Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. pants — OLAF ģenerāldirektora 2005. gada 30. jūnija lēmuma par jauno kārtību attiecībā uz OLAF pagaidu darbinieku darbā pieņemšanu un nodarbināšanu 4. pants — Pagaidu darbinieku līgumu maksimālais ilgums)

36

2012/C 227/61

Lieta F-105/11: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 13. jūnija spriedums — Davids/Komisija (Civildienests — Pagaidu darbinieki — Pagaidu darbinieks, kurš ieņem pastāvīgu amatu — Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana — Administrācijas rīcības brīvība — Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. pants — OLAF ģenerāldirektora 2005. gada 30. jūnija lēmuma par jauno kārtību attiecībā uz OLAF pagaidu darbinieku darbā pieņemšanu un nodarbināšanu 4. pants — Pagaidu darbinieku līgumu maksimālais ilgums — Tiesību ļaunprātīga izmantošana)

37

2012/C 227/62

Lieta F-47/12: Prasība, kas celta 2012. gada 18. jūnijā — ZZ/EZA

37

2012/C 227/63

Lieta F-57/12: Prasība, kas celta 2012. gada 28. maijā — ZZ/Komisija

37

2012/C 227/64

Lieta F-59/12: Prasība, kas celta 2012. gada 7. jūnijā — ZZ/Revīzijas palāta

38

2012/C 227/65

Lieta F-61/12: Prasība, kas celta 2012. gada 11. jūnijā — ZZ un ZZ/Komisija

38


LV

 

Top