EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:099:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 99, 2009. gada 30. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2009.099.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 99

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 30. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2009/C 099/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5478 – IPIC Fund/Oaktree Funds/Chesapeake) (1)

1


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2009/C 099/02

Euro maiņas kurss

2

2009/C 099/03

Komisijas paziņojums par pašreizējām valsts atbalsta atgūšanas procentu likmēm un atsauces/diskonta likmēm 27 dalībvalstīm, ko piemēro no 1.5.2009. (Publicēts saskaņā ar 10. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 794/2008 (OV L 140, 30.4.2004., 1.lpp.))

3

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2009/C 099/04

Komisijas paziņojums saistībā ar Padomes 1988. gada 3. maija Direktīvas 88/378/EEK īstenošanu par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rotaļlietu drošību(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar direktīvu)  (1)

4

2009/C 099/05

To robežšķērsošanas vietu saraksta (OV C 316, 28.12.2007., 1. lpp., OV C 134, 31.5.2008., 16. lpp., OV C 177, 12.7.2008., 9. lpp., OV C 200, 6.8.2008., 10. lpp., OV C 331, 31.12.2008., 13. lpp., OV C 3, 8.1.2009., 10. lpp., OV C 37, 14.2.2009., 10. lpp., OV C 64, 19.3.2009., 20. lpp.) atjaunināšana, kas minētas 2. panta 8. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulā (EK) Nr. 562/2007, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

7


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Padome un Komisija

2009/C 099/06

Eiropas savienības padome un eiropas komisija atklāts konkurss – Paziņojums par konkursu – Atsauces Nr. CONS-COMM/AD/433 – Nodaļas vadītāja amats (AD 12) tulkošanas jomā Galvenā valoda īru valoda

8

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

EBTA Tiesa

2009/C 099/07

Ebta tiesa tiesas Spriedums (2008. gada 29. oktobris) lietā E-2/08 EBTA Uzraudzības iestāde pret Īslandi (Līgumslēdzējas puses saistību neizpildīšana – Direktīva 2004/26/EK par pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no iekšdedzes motoriem, ko uzstāda visurgājējai tehnikai)

9

2009/C 099/08

EBTA Uzraudzības iestādes 2009. gada 1. aprīlī iesniegtā prasība pret Lihtenšteinas Firstisti – (Lieta E-3/09)

10

2009/C 099/09

Tiesas Spriedums (2008. gada 29. oktobris) lietā E-3/08 EBTA Uzraudzības iestāde pret Īslandi (Līgumslēdzējas puses saistību neizpildīšana — Regula (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem)

11

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2009/C 099/10

Atkārtots paziņojums par iepriekš paziņoto koncentrāciju – (Lieta COMP/M.5454 – DSV/vesterhavet/DFDS) (1)

12

2009/C 099/11

Nīderlandes Karalistes ekonomikas ministra paziņojums atbilstīgi 3. panta 2. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

13

2009/C 099/12

Nīderlandes Karalistes ekonomikas ministra paziņojums atbilstīgi 3. panta 2. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

14

2009/C 099/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju – (Lieta COMP/M.5417 – Mubadala/General Electric/JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

15


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top