EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:064:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 64, 2009. gada 19. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 64

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 19. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Padome

2009/C 064/01

Padomes Atzinums (2009. gada 10. marts) par atjaunināto Francijas stabilitātes programmu 2008.–2012. gadam

1

2009/C 064/02

Padomes Atzinums (2009. gada 10. marts) par atjaunināto Grieķijas stabilitātes programmu 2008.–2011. gadam

7


 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2009/C 064/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5433 — Sanacorp/V.D. Linde) (1)

13

2009/C 064/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5438 — NBC Universal/De Agostini Communications/IMI Investimenti/Cattleya) (1)

13


 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2009/C 064/05

Euro maiņas kurss

14

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2009/C 064/06

To uzturēšanās atļauju saraksta (OV C 247, 13.10.2006., 1. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 5. lpp., OV C 192, 18.8.2007., 11. lpp., OV C 271, 14.11.2007., 14. lpp., OV C 57, 1.3.2008., 31. lpp., OV C 134, 31.5.2008., 14. lpp., OV C 207, 14.8.2008., 12. lpp., OV C 331, 21.12.2008., 13. lpp., OV C 3, 8.1.2009., 5. lpp.) atjaunināšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

15

2009/C 064/07

To apliecību paraugu (OV C 247, 13.10.2006., 85. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 15. lpp.) atjaunināšana, ko dalībvalstu ārlietu ministrijas izsniedz diplomātisko misiju un konsulāro pārstāvniecību akreditētiem darbiniekiem un to ģimenes locekļiem, kā norādīts 19. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

18

2009/C 064/08

To robežšķērsošanas vietu saraksta (OV C 316, 28.12.2007., 1. lpp., OV C 134, 31.5.2008., 16. lpp., OV C 177, 12.7.2008., 9. lpp., OV C 200, 6.8.2008., 10. lpp., OV C 331, 31.12.2008., 13. lpp., OV C 3, 8.1.2009., 10. lpp., OV C 37, 14.2.2009., 10. lpp.) atjaunināšana, kas minētas 2. panta 8. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2007, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

20

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

EBTA Uzraudzības iestāde

2009/C 064/09

Uzaicinājums iesniegt apsvērumus saskaņā ar 3. protokola I daļas 1. panta 2. punktu Līgumā starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi par atbalstu Islandes Mājokļu finansēšanas fondam (Housing Financing Fund), ar kuru to atbrīvo no valsts garantijas prēmijas maksājuma

21

2009/C 064/10

EBTA Uzraudzības iestāde ir nolēmusi necelt iebildumus pret paziņoto pasākumu

37

2009/C 064/11

EBTA valstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar tiesību aktu, kas minēts EEZ līguma XV pielikuma 1. f punktā (Komisijas Regula (EK) Nr. 70/2001 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem)

38


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Komisija

2009/C 064/12

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus saskaņā ar kopīgās programmas ENIAC Joint Undertaking

39

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2009/C 064/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5347 — Mapfre/Salvador Caetano/JVS) (1)

40

2009/C 064/14

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5477 — Votorantim/Aracruz) (1)

41


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top